Vaaiktemtåimmorgaan

 

Aanar kååʹdd vaaiktemtåimmorgaanân tåimmje nuõrivälddõs, puärrsisuåvtõs da lääʹmes-suåvtõs.

Vaaiktemtåimmorgaan lie tõi joouki, koid tõk eeʹtǩǩee, vuässõõttâm- da vaikktemkanaal, da tõk vääʹlte joouk vuäinlmid tuʹmmstõktuõjju. Vaaiktemtåimmorgaanid feʹrttai uʹvdded vueiʹttemvuõđ vaaikted kååʹdd jeeʹres tåimmsueʹrji tåimmjummuž plaanummša, valmstõõllmõʹšše da seuʹrrjummša aaʹššin, koin lij miârkktõs tõn joouk, koon tõk eeʹttǩee, pueʹrrjeällma, tiõrvâsvuõʹtte, vuässadvuõʹtte da jieʹllempirrõʹsse.

Looǥǥ vaaiktemtåimmorgaanin lââʹzz vueʹlnn åårrai liiŋki tueʹǩǩen (lääddas).

Nuõrivälddõs

Puärrsisuåvtõs

Lääʹmes-suåvtõs

 

Print icon print page
share page: