Njeäʹllem

NJEÄʹLLEM KOOLM KULTTUUR KAAUNÕÕTTÂMPÄIʹǨǨ

Njeäʹllem lij jõnn põõstaijânnam Aanarjääuʹr čuõʹppǩest ââlda Ruõšš raajj. Määŋg kulttuur
kaaunõõttâmpäiʹǩǩen Njeäʹllem lij peerštemnallšem jååʹttempäiʹǩǩ, koʹst kannad tobdstõõttâd
Njeäʹllem museopõʹrtte di Pâʹzzteei Eʹččem Treffan Peäccamneeʹǩǩ ortodokslaž ceerkva.
Siidâst poorak da aazztõõđâk šiõttlânji.


Print icon print page
share page: