Meerlažškooul

Aanar meerlažškooul tuâjjan lij uʹvdded aassji taarbid vuâđđõõvvi, pukid vuäǯǯamnallšem, takai čuõvteei škooultõõzz, kååʹtt oudd ooumže vueiʹttemvuõđ jiõččvuâlǥlaž oouʹdummša, jieʹllemâkksaž mättjummša, mättjemtääidai da meerlažvaalmâšvuõđi oouʹdummša di tuärjjad fyyslaž, psyykklaž da sosiaalʼlaž pueʹrrvââjjmõõžž.

Meerlažškooul rehtor, teʹl. 0400 342 520

 

 

 


 

 

 


 

Print icon print page
share page: