Liâđǥlaž maacctõskanaal
 

Vuäitak uʹvdded kåʹdda maacctõõzz ko vuõlttääk neʹttpååšt kååʹdd registõõllâmkonttra addrõʹsse inari@inari.fi leʹbe vueʹlnn åårrai blaaŋki pääiʹǩ.  Maacctõsčuuʹǩǩ pääiʹǩ  ij õõlǥ vuõlttâd ääʹrjes teâđaid, mâʹte  tiõrvâsvuõtt-teâđaid, baŋkktiil nââmrid, persoon-nââmrid leʹbe vaʹstteeid. Vääʹld õhttvuõđ näkkam šõddmõõžžin vuõiʹǧǧest miʹjjid.  

Čuõvtemkoontâr (jm. škooul, nuõrr- da liikkummuškääzzkõõzz, kulttuurkääzzkõõzz)

Sosiaal da tiõrvâsvuõttjuâǥǥas

Teknlaž juâǥǥas

Vaaldšem-juâǥǥas, Jieʹllemvueʹjj & ooudâsviikkmõš Nordica di õõlmâs neʹttseeidaid kuõskki maacctõs

Print icon print page
share page: