Vuässõõttmõš

Tän seiddõʹsse lij norrum teâđ jeeʹresnallšem vuässõõttâmvueiʹttemvuõđin.

Vuässââtt da vaaikat -vuässa lie norrum jeeʹresnallšem vaaiktemvueʹjj, koin kåʹddneǩ vuäitt vaikkted kååʹdd tåimmjummša.

Liađǥlaž maacctõskanaal pääiʹǩ vuäitt uʹvdded maacctõõzz kååʹdd tåimmjummšest.

Veäʹǩǩvuõđ-sijddu lie norrum kååʹdd veäʹǩǩvuõđ, koiʹd vuäitt ooccâd ouddmiârkkân õhttõs- da kulttuurtåimmjummša, jiõččtäättlaž meerlažtåimmjummša leʹbe privattčuâǥǥsi auʹrrjummša.

Vuässadvuõttkõõskõs Ainola seeidainčuäʹjtet Âʹvvlest åårrai pukid äävai kaaunõõttâm- da šõddmõšpäiʹǩǩ.

Õhttõõzz da õutstõõzz -vueʹss noorââtt õʹhtte teâđ Aanar kååʹdd vuuʹdest tåimmjeei õhttõõzzin, kååʹdd da organisaatioi õhttsažtuâjast di õhttõõzzid da õutstõõzzid miõttâmnalla åårrai veäʹǩǩvuõđin.

Print icon print page
share page: