Oudd- da vuâđđmättʼtõs

Toiʹmmjummuž tääʹrǩmõs siiskõs:

Vuâđđmättʼtõslääʹjj oudldem oudd- da vuâđđmättʼtõõzz di vuâđđmättʼtõõzz mââipeällsaž lââʹssmättʼtõõzz uuʹdet kååʹdd nelljan škooulâst:

  1. Aanar škooul, ouddmättʼtõs da vuâđđmättʼtõõzz eeʹǩǩ-klaass 1–9, rehtor teʹl. 0400 232 662
  2. Âʹvvel vueʹllškooul, ouddmättʼtõs da vuâđđmättʼtõõzz eeʹǩǩ-klaass 1–6, spesiaalmättʼtõõzz klaassâž eeʹǩǩ-klaassid 1–6, rehtor teʹl. 0400 243 721
  3. Âʹvvel pââibužškooul, vuâđđmättʼtõõzz eeʹǩǩ-klaass 7–9 da lââʹssmättʼtõs, spesiaalmättʼtõõzz klaassâž eeʹǩǩ-klaassid 7–9, rehtor teʹl. 040 561 1357
  4. Čeʹvetjääuʹr škooul, ouddmättʼtõs da vuâđđmättʼtõõzz eeʹǩǩ-klaass 1–9, rehtor teʹl. 040 154 7220

Oudd- da vuâđđmättʼtõõzzâst mättʼtemǩiõllân lääʹddǩiõl lââʹssen ââʹnet aanarsääʹmǩiõl, nuõrttsääʹmǩiõl da tâʹvvsääʹmǩiõl.

Lookkjiškooulškooultõs

Toiʹmmjummuž tääʹrǩmõs siiskõs:

Âʹvvel lookkjiškooul lij takai čuõvteei nuuʹbb tääʹzz mättstrooiʹtel, koʹst mättʼtõõttmõš oudd mättʼtõõttjid juätkkmättʼtõõttâmââʹntemvuõđ õlltääʹzz määttaid.

Dommpäiʹǩǩ-kååʹdd jiijjâs lookkjiškooul tuärjjad nuõri šõddmõõžž da identiteeʹtt ouddnummuž jm. taʹrjjeeʹl vuäittmõõžž mättʼtõõttâd aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõl jieʹnnǩiõllân.

Âʹvvel lookkjiškooul tuejjad õhttsažtuâj Sääʹm škooultemkõõskõõzzin da õõutveäkka mättstroiʹttel taʹrjjee mättʼtõõttjid vuäittmõõžž čõõđted lookkjiškooul mättjem-meäʹr, pâʹjjmättʼtõõttituʹtǩǩõõzz da ämmtallaš vuâđđtuʹtǩǩõõzz.

Lookkjiškooul rehtor, teʹl. 040 561 1357

Print icon print page
share page: