INARIN KUNNAN SAAMEN KIELISTRATEGIA

Inarin kunnan saamen kielistrategia hyväksyttiin valtuustossa 11.6.2020. Toimenpide-esityksiä viedään käytäntöön 2020-2021.
Toimeenpanoa koordinoi kunnassa kielistrategiatyöntekijä Anna Lumikivi, anna.lumikivi@inari.fi,  p.040 358 8241

Saamelaisalueen kuntien yhteisen saamen kielistrategian laadinta on kuntien omasta aloitteesta alkanut kehittämistoimi, jolla vahvistetaan saamen kielen asemaa kuntien palveluissa ja toteutetaan paremmin saamen kielilakia. Inarin kunta haki kielistrategiatyöhön Oikeusministeriön avustusta, jonka turvin palkattiin 4 kk hanketyöntekijä.  Hanketyöntekijä Tuuli Miettunen koordinoi strategian laadintaa Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnissa ja laati esityksen saamelaisalueen kuntien kielistrategiaksi.  Strategiatyössä hyödynnettiin Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Saamelaiskäräjien asiantuntemusta. Jokainen kunta on käsitellyt strategiaa omalta osaltaan kunnan luottamuselimissä ja yhteinen kielistrategia sisältäen kuntien tekemät muutokset ja lisäykset kootaan yhdeksi asiakirjaksi vuoden 2020 aikana.

Tästä pääset lukemaan Inarin kunnan saamen kielistrategian (sisältäen saamelaisalueen kuntien yhteisen kielistrategian)
Tutustu myös saamelaiskäräjien tiedotussivustoon: Saamelaisten kielelliset oikeudet

19.10.2020 Hyvää saamen kielten viikkoa! Pyeri sämikielâi okko! Buori sámegielaid vahku! Šiõǥǥ sääʹm ǩiõli neäʹttel!
22.9.2020 Saamen kielistategiaa viedään käytäntöön- Anna Lumikivi aloitti hanketyöntekijänä

 

 

 

Inarin kunnan blogi

Print icon print page
share page: