Kåʹddneǩalttõs


Kåʹddneǩalttõs lij õhtt vaikktummuž vueʹǩǩ, koin kåʹddneeʹǩǩ vuäiʹtte puʹhtted jiõnâs tiõttu kååʹdd aaʹššin. Kåʹddneǩalttõs lij õõut aassi leʹbe aassijoouk raajjâm ǩeerjlaž alttõs, mâin kååʹdd aassi vuäitt vaaikted vuõiʹǧǧest jiiʹjjes kååʹdd tåimmjummša da tuʹmmstõktuõjju.

Kåʹddlääʹjj (410/2015) 22 § mieʹldd kåʹddniiʹǩǩin lij vuõiggâdvuõtt raajjâd kådda alttõõzz tõn tåimmjummuž kuõskki aaʹššin. Še kääzzkõõzzi õõnnjin lij vuõiggâdvuõtt raajjâd alttõõzz, kååʹtt kuõskk kååʹdd kääzzkõõzz. Alttõõzz raajjʼja iʹlmmtet alttõõzz seuʹrrjõssân rajjum tååimid.

Jõs alttõõzz raajjʼjen lie uuʹccmõsân kueʹhtt proseeʹnt kååʹdd aassjin, välddõõzzâst feʹrttai väʹldded alttõõzz ǩiõttʼtõõllâm vuâlla kueiʹt määnpââj määʹttest Uuʹccmõsân nellj proseeʹnt kååʹdd 15 eeʹǩǩed tieuddam aassjin vuäiʹtte raajjâd kådda alttõõzz kåʹddlaž meerjiõnstummuž jäʹrjstummšest.

Alttõõzzâst feʹrttai leeʹd alttõõzz raajji nõmm, õhttvuõtt-teâđ da dommkåʹdd di vuäʹnkõs čiõʹlǧǧõs tõʹst, mâiʹd alttõs kuõskk. Kåʹddneǩalttõõzz vuäitt tååimted juʹn-a liâđǥlânji leʹbe põmmjin.

Liâđǥlaž kåʹddneǩalttõõzz vuäitt raajjâd Kuntalaisaloite.fi-kääzzkõõzzâst leʹbe tõn vuäitt vuõlttâd Aanar kååʹdd registõõllâmkonttra addrõʹsse inari@inari.fi. Põmmja ǩeerjtum kåʹddneǩalttõõzz vuäitt tååimted pååʹšt mieʹldd addrõʹsse Piiskuntie 2, 99800 Ivalo

Print icon print page
share page: