Šâddeemvuuʹd
 

Aanar kåʹdd vuåkrai šâddeemvuuʹdid tuâlʼjõž jeäʹmedškooul peäldast. Peälddvuuʹd vuuʹr lij 15€ / aar.

Vuʹvdd lij äiddteʹmes ij-ǥa vuuʹdest leäkku kååʹdd riõššum valvvmõõžž. Kastteemčääʹʒʒ vuäitt viǯǯâd Âʹvveljooǥǥâst. Šâddeemvuuʹdi paaldâst åårrai årstempääiʹǩ vuäitt friijâld ââʹnned. Vuuʹd lie mieʹrǩǩuum stååʹlpin.

Pii frijjhämmsaž ooccmõõžž addrõʹsse:

Aanar kåʹdd / teknlaž juâǥǥas, Piiskuntie 2, 99800 IVALO

leʹbe neʹttpååštaddrõʹsse: inari@inari.fi

Tän poodd puk vuuʹd lie frijj.

Print icon print page
share page: