Vaaldšemkääzzkõõzz

Anne-Marie Kalla, sakkumuš- da õhttsažtuåimmjemšurr, aanarsääʹmǩiõll, teʹl. 040 723 0697 Teeknlaž juâǥǥas

 

Kääʹvvtummuš, kaʹrttjummuš da mäddhaʹŋǩǩummuš

Venla Jomppanen, Kääʹvvteminsinõõr, tâʹvvsääʹmǩiõll, teʹl. 040 621 3823

 

Pirrõsjuâǥǥas:
Marja Pedersen, žeevaidåhttar, tâʹvvsääʹmǩiõll, teʹl. 0400 346 812

Čuõvtemjuâǥǥas

Âʹvvel peiʹvvpõrtt:
Tâʹvvsääʹmǩiõllsaž joukk Násti, tâʹvvsääʹmǩiõll, teʹl. 040 820 9257

Aanar peiʹvvpõrtt:
Tâʹvvsääʹmǩiõllsaž joukk Urbi, tâʹvvsääʹmǩiõll, teʹl. 040 744 0542

Nuõrttsääʹm ǩiõllpieʹss Âʹvvel, nuõrttsääʹmǩiõll, teʹl. 040 485 7350

Nuõrttsääʹm ǩiõllpieʹss Čeʹvetjäuʹrr, nuõrttsääʹmǩiõll, teʹl.  040 631 1098

Aanarsääʹm ǩiõllpieʹzz:

Kuáti, Âʹvvel, teʹl. 040 530 9808 (1.8. ääʹljeeʹl kååʹdd tåimm)
Piervâl, Aanar ceerkavsijdd, teʹl. 040 743 7954 (1.8. ääʹljeeʹl kååʹdd tåimm)
Piäju, Aanar ceerkavsijdd, teʹl. 040 143 0195 (1.8. ääʹljeeʹl kååʹdd tåimm)

Aanar škooul

Jonna Alava, škooulvieʹǩǩteei da jeäʹǩǩespeiʹvvtuåim oʹhjjeei, aanarsääʹmǩiõll da tâʹvvsääʹmǩiõll, teʹl. 040 579 0162

Kaisu Hautala, klassuʹčteeʹl, vuõssmättʼtõs da 2. kl, aanarsääʹmǩiõll, teʹl. 040-182 8960

Minna Lampinen, klassuʹčteeʹl, 1. kl aanarsääʹmǩiõll, teʹl. 040-485 5736

Siiri Magga, klassuʹčteeʹl, vuõssmättʼtõs- 2. kl, tâʹvvsääʹmǩiõll, teʹl. 040-578 7681

Emilia Nieminen, klassuʹčteeʹl, 3.-4. kl aanarsääʹmǩiõll, teʹl. 040-578 9328

Saammâl Morottaja, klassuʹčteeʹl, 5. -6. kl aanarsääʹmǩiõll, teʹl. 040-578 8225

Inker-Anne Magga, klassuʹčteeʹl, 3.-4. kl tâʹvvsääʹmǩiõll, teʹl. 040-578 7863

Margareetta Suoninen, klassuʹčteeʹl ja 5.-6. kl tâʹvvsääʹmǩiõll, teʹl. 040-357 7125

Maijukka Pyykkö, aaunâsuʹčteeʹl smi, klaassvuåppi 7.-9. lk aanarsääʹmǩiõll, teʹl. 040-578 8369

Marke Laaksonen, jieʹnnǩiõl aaunâsuʹčteeʹl, aanarsääʹmǩiõll, teʹl. 040-726 7964

Seitamaija Keskitalo, matematiikk da fysiikk da kemia aaunâsuʹčteeʹl, tâʹvvsääʹmǩiõll, mättjemvuäʹpsteei, teʹl. 040-167 6506

Elle-Maaret Näkkäläjärvi, väärr-rehtor, jieʹnnǩiõl aaunâsuʹčteeʹ, tâʹvvsääʹmǩiõll, klaassvuåppi 7.-9. kl smp, teʹl. 040-578 9916

Kristen-Anne Magga, škooulvieʹǩǩteei da jeäʹǩǩespeiʹvvtuåim oʹhjjeei, tâʹvvsääʹmǩiõll, teʹl. 040-3532280

 

Âʹvvel škooul (0-6)

Pirkko Olli, rehtor, tâʹvvsääʹmǩiõll, teʹl. 0400 243 721

Kaija Saijets, klassuʹčteeʹl, tâʹvvsääʹmǩiõllsaž ǩiõll-laauǥklaass vuõss-2, teʹl. 040 027 8251

Sonja Valle, klassuʹčteeʹl, aanarsääʹmǩiõllsaž klaass 1-4, teʹl. 040 763 7273

Maarit Niittyvuopio, klassuʹčteeʹl, tâʹvvsääʹmǩiõllsaž klaass 4-5, teʹl. 040 576 3393

Salli Konttinen, aaunâsuʹčteeʹl, tâʹvvsääʹmǩiõll, klaass 4-6, teʹl. 040 573 1911

 

Čeʹvetjääuʹr škooul:

Tero Harju, škooulvieʹǩǩteei, nuõrttsääʹmǩiõll, teʹl. 040 634 2092

Hilkka Pakisjärvi, strooiteʹlhuâll / porrmõõžž jueʹǩǩem, nuõrttsääʹmǩiõll, teʹl. 040 567 9289

 

Âʹvvel škooul (7-9)

Marjaana Aikio, aaunâsuʹčteeʹl, ÄIPSM, SUSA, tâʹvvsääʹmǩiõll, teʹl. 040 574 2435

Salli Konttinen, aaunâsuʹčteeʹl, PSMA2, BI, GE, YH, UE, tâʹvvsääʹmǩiõll, teʹl. 040 573 1911

 

Âʹvvel lookkjiškooul:Marjaana Aikio, aaunâsuʹčteeʹl, ÄISPM, PSMA2, PSMB2/3, tâʹvvsääʹmǩiõll, teʹl. 040 574 243

Print icon print page
share page: