Vuässadvuõttkõõskõs Ainola
 

Vuässadvuõttkõõskõs Ainola lij pukid äävai teivõõttâm- da šõddmõšpäiʹǩǩ, mii lij äävai arggpeeiʹvi č. 9.00–14.00 Ainola åårr Âʹvvel kõõskõõzzâst, addrõõzzâst Petsamontie 9. 

Kuva Osallisuuskeskus Ainolan Olohuone-tilasta. Etualalla punainen sohva ja sohvapöytä. Taka-alalla sininen sohvaryhmä sekä pöytiä ja penkkejä.

Ainolast vuäitak ouddmiârkkân vuõinnlõõttâd jeeʹres oummivuiʹm, lookkâd lõõstid, kaafstõõllâd leʹbe ââʹnned straaŋgteʹmes internet-õhttvuõđ. Ainolast lij vuäǯǯamnalla še digivieʹǩǩ da vuäʹpstõõzz ouddmiârkkân kååʹdd, Kela, TE-koontâr leʹbe õhttõõzzi taʹrjjääm kääzzkõõzzi âânnmõʹšše. Lââʹssen Ainola sââʹj lie vaʹrrjemnalla dääras õhttõõzzid, kåʹddorganisaatioi tåimmjeeʹjid da jeeʹres tåimmjeeʹjid, kook ooudee kååʹdd jieʹllemviõǥǥ, õhttsallašvuõđ da vuässadvuõđ da lie takainalla äukkai tåimmjeei, kook jie viõǥǥtâʹlle puåtti.

Ainola sõõʹjjid vuäitt vaʹrrjed jeäʹrbi mieʹldd puõʹtti šõddmõõžžid:

  • Õhtstõõzzi såbbar
  • Šõddmõõžž
  • Škooultõõzz
  • Staarjõõđi noorõõttmõõžž
  • Uʹcces čuäʹjtõõzz
  • Joukktåimmjummuš (pukid puõlvvõõǥǥid)
     

Looǥǥ lââʹzz Ainola sââʹjjvaʹrrjõõzzin Ainola õõʹnni vuäʹpstõõzzin (lääddas).
 

Ainolast  lij Virtu-kääzzkâʹsttempäiʹǩǩ, koʹst vuäitt ââʹnned kartt-teʹlfonkääzzkõõzzid, interneeʹttest åårrai kääzzkõõzzid, printteed, kopiâʹstted da skannʼjed äʹššǩiiʹrjid di mäʹhssed laaskid certldõk-koodlookkjin. Virtu-kääzzkâʹsttempääiʹǩ vuäiʹtte vaʹrrjed privatpersoon leʹbe õhtstõõzz leʹbe jeeʹres tåimmjeei, kook haaʹlee ouddmiârkkân tobdstõõttâd Virtu-kääzzkâʹsttempääiʹǩ tåimmjummša.  
 

Ainola õhttvuõtt-teâđ
 

Osallisuuskeskus Ainola
Petsamontie 9
99800 Ivalo
osallisuuskeskus.ainola@inari.fi

Print icon print page
share page: