Njeä´llem

NJEÄ´LLEM KOOLM KULTTUUR KAAUNÕÕTTÂMPÄI´ǨǨ

Njeä´llem lij jõnn põõstaijânnam Aanarjääu´r čuõ´ppǩest ââlda Ruõšš raajj. Määŋg kulttuur
kaaunõõttâmpäi´ǩǩen Njeä´llem lij peerštemnallšem jåå´ttempäi´ǩǩ, ko´st kannad tobdstõõttâd
Njeä´llem mu´zeipõ´rtte di Pâ´zzteei E´ččem Treffan Peäccamnee´ǩǩ ortodokslaž ceerkva.
Siidâst poorak da aazztõõđâk šiõttlânji.