´vvel

Aanar kåå´dd vaaldšem kuvddlõs da vuu´d šuu´rmõs čõkkpäi´ǩǩ lij ´vvel, ko´st kaaunak Tâ´vv-Sää´mjânnam määŋgpeällsumuš kääzzkõõzzid da puk mâi´d taarbšak hå´t kue´llšee´llemloo´vin
ää´ljee´l da ǩiõtt’tuâjai räjja, aazztõõzzâst programmkääzzkõõzzid.

Veiddsõs põõstaijânnam da jiijjâsnallšem luâtt pirrâ´tte jokkvuemma sâjjdõõttâm kaauplânji oddlõs čõkkpäi´ǩ. ´vvlest lij nu´tt peä´l čiâss vuejjammä´tǩǩ Suâlčiõ´lj tu´ri´stkõõskõ´sse le´be Aanar ceerkavsi´jdde.

Siid čõõđ kolggi kue´llšii´llji da võnnsin joo´ttji siõssum ´vveljooǥǥâst peäss še peäggtum
Âanarjäurra. Tälvva ´vvel čõkkpäi´ǩ lij määŋg å´rnn puõ´tti mottorǩeâlkkǩeäin lettõõvvâmpäi´ǩǩ,
le´jjiǩ-pa jåå´ttmen tââ´v årra, saujja, nuõrttja le´be viõsttra.