Aanar sijdd

Aanar sijdd Aanarjääu´r reeddast lij Lää´ddjânnam sää´mkulttuur kõõskõs, koon ââldaspirrõõzzâst da ââldmõš siidin sää´m ä´rbbvuõtt lij põõššâm jie´llinalla.

Sää´mmu´zei SIIDA da Pâ´jj-Sää´mjânnam luâttkõõskõs ta´rjjee loŋŋnem teâttpa´kaat sää´mvuõđâst di sää´mjânnam luâđast, kåå´tt bie´ǩǩââtt tââ´v ee´jj'jårrõõzz pirr.

Aanar tarjjad luânddlaž da pottaz vääjtõsmääi´n tu´ri´ste, kåå´tt oocc luâtt'tõõvvâm luâđ daalggveârlaž kulttuur. Aanar å´rnn vuäitt še tobdstõõttâd Ää´jjsuâllja, vuä´mm saa´mi pââ´ss päikkale´be vä´ʒʒed Pielpajääu´r põõstaijânnamceerkva, kåå´tt lij siidâst 7 ǩm tââ´v årra. www.siida.fi