Saariselkä kansainväliseksi pyöräilykohteeksi -hanke

Lappi on profiloitunut maailmanlaajuisesti vetovoimaisena arktisena luonto- ja elämysmatkailukohteena. Yhdessä Lapin kohteet ovat ottaneet selkeän suunnan kohti kestävää ja vastuullista matkailua. Matkailu Lapissa on kuitenkin hyvin sesonkipainotteista talven ollessa kiireistä ja kesän hiljaisempaa. Tämä näkyy selkeästi Saariselälläkin. Saariselällä ulkomaisten asiakkaiden määrä on suuri talvisesongin aikana mutta tultaessa kesäkaudelle tapahtuu
huikea pudotus. Hankkeen tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa koko lumettomalle ajalle, lisätä majoituskapasiteetin ja palveluiden käyttöastetta sekä alueen elinvoimaisuutta vahvistamalla rakentaa ympärivuotista kohdetta. Kehitystyö edistää siten myös matkailun sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä. Toimenpiteitä toteutetaan yritys-, matkailualue- ja kuntatasolla.


Kesäajan kasvuun vaikuttaa voimakkaasti erilaisten reittien kehittäminen, niitä tukevan infrastruktuurin (pyöräilyssä esim. pyöräparkit, pumptrackit ja tekniikkaradat sekä reittien lähtöpisteet) kehittäminen sekä niitä tukevien palveluiden ja tuotteiden kehittäminen. Urho Kekkosen kansallispuiston reitteihin, maastopyöräilyreitteihin ja esimerkiksi alamäkiajomahdollisuuksiin onkin panostettu eri organisaatioiden toimesta ja niitä on myös jonkin verran tuotteistettu.
Saariselällä ei ole tarkemmin mietitty millaisena kohteena Saariselkä voisi profiloitua pyörämatkailijan näkökulmasta eri markkina-alueilla, kesän tuotteistamista on tehty vähäisessä määrin ja näin myös kesän markkinointi on jäänyt hajanaisiksi toimenpiteiksi.

Tämän hankkeen aikana määritellään Saariselän pyörämatkailun potentiaaliset kohderyhmät ja markkinat, USPit ja mitä Saariselkä voi heille tarjota. Tämän perusteella määritellään tuotteistamisen raamit ja konseptoidaan tuotteet kullekin valitulle markkina-alueelle asiakkaan ostopolun eri vaiheita varten. Olemassa oleva reitti-informaation digitalisoidaan ja jaetaan mahdollisimman laajasti potentiaalisten asiakkaiden käytettäväksi. Hankkeen aikana
toteutetaan media- ja matkanjärjestäjien tutustumismatkoja Saariselälle, järjestetään potentiaalisilla markkina-alueilla yhteisiä myyntikäyntejä ja osallistutaan kansallisiin pyörämatkailun kehittämistoimenpiteisiin, seminaareihin ja workshoppeihin. Hankkeessa tehdään kansainvälisillä markkina-alueilla markkinakampanjoita valituissa kanavissa. Rullaava toimintasuunnitelma mahdollistaa toimenpiteiden jatkuvan arvioinnin ja kohdentamisen juuri oikeisiin
toimenpiteisiin.

Hanketta rahoittaa Lapin liitto aluekehitysohjelmasta. Hanke kesto on 2 v 3 kk ja budjetti on noin 179.000 euroa. Hanketta on valmisteltu yhdessä alueen yritysten kanssa asiantuntijan johdolla.

Hankkeelle on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 143 847 €.
Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on yhteensä enintään 80.00%.

Hankekoordinaattorina työskentelee Vesa-Matti Kleemola 31.3.2022 saakka. Kleemolan toimisto sijaitsee Saariselällä SkiSaariselän tiloissa. 

Hankkeen ohjausryhmä: 
- Inarin kunta/Elinkeinot & kehitys Nordica / Jaana Seipiharju puheenjohtaja (varalla Tanja Sanila)
- Pyöräilykuntien verkosto ry / Matti Hirvonen
- Inari-Saariselkä Matkailu Oy / Marja Kumpuniemi varapj.
- Saariselän hoito-osuuskunta / Reima Idström
- kaksi yritysedustajaa hankeyrityksistä / Mervi Savolainen ja Juhani Kaave
- Lapin liitto, rahoittajan edustaja, Anne Kenttäkumpu

- Hankekoordinaattori toimii ohjausryhmän pöytäkirjanpitäjänä ja esittelijänä

Yhteyshenkilö:

Hankekoordinaattori Vesa-Matti Kleemola
vesa-matti.kleemola@inari.fi
gsm 0406619262