Tuumasta toimeen -investointihanke 1.8.2016 - 30.9.2017

Inarin kunnan Elinkeinot & kehitys Nordican hallinnoima Tuumasta toimeen –investointihanke on jatkoa muutaman vuoden takaiselle Ideat kehiin -esiselvityshankkeelle. Tuumasta toimeen hankkeen tavoitteena on rakentaa viidelle inarilaiselle kyläyhdistykselle kyläläisten yhdessä päättämät kärkihankkeet talkootyövoimin. Hankkeessa ovat mukana Akujärven, Menesjärven, Koppelon, Tolosen ja Törmäsen kyläyhdistykset.

Tuumasta toimeen –investointihankkeen aloituskokouksessa 16.2.2017 käytiin hankkeeseen mukaan lähtevien viiden kyläyhdistyksen kanssa rakennettavia kohteita ja suunniteltiin käytännön rakennustyömaita. Hankkeen rahoittajana toimii Leader Pohjoisin Lappi ja hankkeen toiminta-aikaa on jäljellä 30.9.2017 saakka. Hankkeen varsinaisia toimijoita ovat Akujärven, Menesjärven, Tolosen, Törmäsen ja Koppelon kyläyhdistykset. Alun perin Tuumasta toimeen –hankkeessa piti olla myös Paatsjoen-Nellimin ja Keväjärven kyläyhdistykset, mutta he päättivät rakentaa kärkikohteensa omina hankkeinaan. Rakennushankkeet vaativat kyläläisiltä paljon talkoomieltä, sillä kaikki kohteet rakennetaan talkootyöllä, vaikkakin rakennustarvikkeisiin on saatu EU-rahoitusta.

Hankkeen tavoitteet


Inarin kylien investointihanke pohjautuu Pohjoisimman Lapin Leader ry:n Peloton Pohjoisin 2014-2020 -strategiaan. Visiona strategialla on Yhteistyöllä ja Osaamisella elinvoimainen, rohkea ja kansainvälinen kotiseutu.

Tavoitteena on kasvattaa elinvoimaisuutta pienissä kyläyhteisöissä, joiden palvelut ovat heikentyneet vuosien varrella. Inarin kunnassa monet matkailuyritykset ovat löytäneet paikkansa kuntakeskus Ivaloa ympäröivistä kylistä. Kylistä on alkanut löytyä enemmän uskoa tulevaisuuteen ja niiden identiteetti hyvänä ja merkityksellisenä paikkana elää on kasvamassa etenkin nuorten keskuudessa. Inarin kunnan kylät ovat kasvattaneet vetovoimaansa lähivuosina lapsiperheiden keskuudessa turvallisina ja houkuttelevina asuinympäristöinä. Kylissä on kuitenkin kehittämisen varaa, niin palveluissa kuin viihtyvyydessäkin, joita kyläyhteisöt ovat tämän hankkeen pohjaksi priorisoineet.

Päätavoitteena on toteuttaa kuhunkin kylään kyläyhdistyksessä tärkeimmäksi kylän ilmeen tai elävöittämisen kannalta valittu investointikohde.

Kyläkohtaiset tavoitteet

  • 1) Akujärven kyläyhdistys on valinnut investointikohteekseen kylätienvarren postilaatikkorivistöjen uusimisen ja yhtenäistämisen sekä huonokuntoisen viikonloppulaatikon uusimisen.
  • 2) Koppelon kyläyhdistyksellä on tarvetta ulkohuussille kylätalolla järjestettäviä ulkotapahtumia varten. Lisäksi koppelolaiset haluavat yhtenäiset postilaatikkorivit kylätienvarteen.
  • 3) Menesjärven kyläyhdistyksessä on koettu suurin tarve kylällä olevan luontopolun reittitauluille ja opasteille.
  • 4) Törmäsen kyläyhdistyksen tavoitteena on saada opastetaulutelineet kylätalolta lähtevän luontopolun varteen sekä näköalatorni luontopolun varrelle Mulkuvaaran huipulle.
  • 5)  Tolosen kyläyhdistyksessä toivotaan rakennettavan lämmin kota kylän retkeilypaikaksi.

Yleisesti yllä luetellut investointikohteet nostattavat kyläyhdistyksien yhteishenkeä ja tuovat yhdessä tekemisen ja onnistumisen meininkiä kylään. Investointikohteet jäävät valmistuttuaan kyläläisten käyttöön. Niillä on kohteesta riippuen merkittävä rooli kylän huolitellun ilmeen kohottajana ja ne ovat jatkossa yhteisölle tärkeitä tapaamis- ja kohtaamispaikkoja.

Inarin kuntalaisille iästä riippumatta ulkoilu erimuodoissa on kiistatta aina ollut tärkeä liikkumisen muoto. Suurin osa investoinneista tukee toteuduttuaan tätä ulkona oleskelua ja liikkumista. Kyläyhdistyksillä on halu toteuttaa kylien toimintojen parantamista ja yhteishankkeessa he hyötyisivät saadessaan käyttää koko panoksensa investoitavien kohteiden rakentamiseen ja toteuttamiseen hankehallinnoinnin sijaan.

Rakennettavat kohteet palvelevat kansainvälistä rajat ylittävää matkailua tukemalla kylien matkailuyritysten palvelutarjontaa. Investoinnit lisäävät myös kylien nuoria kiinnostavia mahdollisuuksia ulkoiluun ja oleskeluun, mikä on usein pienten kylien haaste.  Lapset on huomioitu kylissä leikkimahdollisuuksilla. Investointihanke tukee myös kylissä vahvasti elävää saamelaiskulttuuria.

Koppelon ja Tolosen kyläyhdistyksillä on hankkeen toteutuksen myötä paremmat puitteet retkeilyyn ja pienten tapahtumien järjestämiseen.

Menesjärven luontopolku kulkee paikallisen matkailuyrityksen pihapiirin ohitse ja opasteiden saamisen kautta se tulee myös matkailijoiden käyttöön. Törmäsen luontopolku on kyläläisten lisäksi myös muiden Inarin kuntalaisten käytettävissä. Reittien merkitseminen on näin ollen perusteltua eksymisvaaran välttämiseksi.

Akujärvi on porttina Inarin kuntaan saapuvalle Venäjän liikenteelle, joten kylätien huoliteltu ilme postilaatikkojen avulla on valtti koko kunnan imagolle. 

Tuumasta toimeen -hankkeen kylistä Koppelon ja Törmäsen kyläyhdistyksillä on kylätalot käytössään ja investoinnit sijoittuvatkin kylätalojen pihapiirin. Kylätalojen ympärille rakentuvat toiminnot lisäävät kylätalojen käyttöä ja ovat mainioita kokoontumis- ja tapaamispaikkoja.

Kaikki hankekylät sijoittuvat saamelaisalueelle ja niissä on saamelaisasutusta. Näin ollen kaikkien kylien investointien vaikutus ulottuu myös saamelaisiin asukkaina, vieraina ja yrittäjinä. Lisäksi toimenpiteet edistävät välillisesti saamelaiskulttuurin tunnettuutta matkailijoiden keskuudessa. 

Konkreettisena toimenpiteenä ja tuotoksena tehtiin kyläyhdistysten omien toiveiden mukaisesti

  • Akujärvelle uudet postilaatikkokatokset (10 kpl) ja viikonloppupostilaatikko (1 kpl)
  • Menesjärvelle luontopolun varteen infokatos ja 8 opastetaulua sekä sisällöt niihin
  • Toloseen grillikota ja halkovaja
  • Törmäseen luontopolun varteen infokatos, 5 opastetaulua ja näköalatasanne
  • Koppelon kylätalon pihapiiriin ulkokäymälä tapahtumia varten ja uudet postilaatikkokatokset tien varteen

Hanke sai alkunsa kyläyhdistysten ja Inarin kunnan johdon aloitteesta, sillä kylien kehittymisen perustana nähtiin olevan kyläläisten omat tarpeet. Inarin kunta halusi auttaa kyliä kehittymisissään välillä hieman byrokraattisen hankehallinnoinnin kautta. Kohteiden hoitovastuu ja käyttö tulee kyläyhdistyksien vastuulle ja kohteet tulee olla kaikkien yleisessä käytössä julkisen rahoituksen takia”, kertaa hankkeen hallinnoijana kehittämiskoordinaattori Marja Männistö hankkeen ideointivaihetta.

Rakennustyöt alkavat välittömästi, sillä usean kohteen rakenteita voidaan rakentaa talviaikaa sisätiloissa ja pystytykset tehdään ensi kesänä ja viimeistelyt syksyyn mennessä. Hankkeen kylä- ja kärkihankesuunnitelmat sekä kyläesitteet olivat nähtävillä nordicainari.fi–kotisivuilla 28.10.2020 saakka ja sen jälkeen inari.fi-sivuilla.

Kustannusarvio

Hankkeen kustannusarvio on 42.505,79 euroa, josta tukea tukea saadaan 65 % ja yksityisrahaa eli yhdistysten talkootyötä tarvitaan 35 %:n verran.

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: