Hankerahoitus

1. Maaseuturahaston hankerahoitus

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät osoitteesta www.ely-keskus.fi/lappi
Maaseudun hanketuet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020. Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta. Lisätietoja: Lapin Ely-keskus, ryhmäpäällikkö Eija Harju, p. 0295 037 042 sekä rahoitusasiantuntijat Anna-Kaisa Teurajärvi p. 0295 037 135 ja Inka Ahonen p. 0205 037 153

2. Leader Pohjoisin Lappi

Leader Pohjoisin Lappi on Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Pelkosenniemen, Savukosken, Sallan ja Kemijärven kuntien alueilla toimiva Leader-ryhmä. Sen kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen alueen kehittämistyössä. Ideallesi voidaan myöntää Leader-tukea, jos se vastaa Peloton Pohjoisin -strategiaa ja täyttää valintakriteerit. Leader-rahoitusta myönnetään yrityksille ja yhteisöille. Hakemus täytetään sähköisessä Hyrrä-palvelussa. Lue lisää: https://www.pohjoisinlappi.fi/ Lisätietoa: Leader Pohjoisin Lappi ry, toiminnanjohtaja Johanna Mikkola, johanna.mikkola@pohjoisinlappi.fi ja kehittämispäällikkö Annika Kostamo, annika.kostamo@pohjoisinlappi.fi

3. Toimintaympäristöhankkeet

Lue lisää https://www.ely-keskus.fi/web/ely/toimintaympariston-kehittamisavustus  Lisätietoa: Lapin Ely-keskus, Kari Skyttä. Tukea haetaan sähköisen asioinnin kautta. 

4. EAKR-rahoitus Lapin liitolta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjalle 2 (erityistavoitteet 4.1, 5.1 ja 3.2) haetaan ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ml. erilaiset pilotoinnit ja demonstraatiot. Hankkeiden sisältöjen tulee nousta elinkeinoelämän tarpeista. Erityinen painopiste on vähähiilistä taloutta esim. energia- ja materiaalitehokkuutta edistävissä bio- ja kiertotaloushankkeissa (erityistavoite 3.2). Lue lisää:  http://www.lappi.fi/lapinliitto/rahoituksen_hakeminen  Lisätietoa: Lapin liitto

5. ESR-rahoitus Ely-keskukselta

Esr-rahoituksen toimintalinjat ovat ikääntyvien työllisyyden parantaminen,  kasvu- ja rakennemuutosalojen osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen,  ohjaamotoiminnan kehittäminen, digitalisaation hyödyntäminen sekä sosiaalisen osallisuuden edistäminen. Tarkempi hakuohje löytyy rakennerahastot.fi –sivustolta (lyhyt linkki: https://bit.ly/2tmbZN3) Lisätiedot:
Liisa Irri, puh. 0295 037 052 (ESR), Marja Kivekäs, puh. 0295 037 065 (ESR), Paula Alho, puh. 0295 037 284 (ESR ja EAKR TL 2)

6. Lapin kalatalouden toimintaryhmä

Jatkuva haku. Ota yhteys projektipäällikkö Markku Ahoseen, markku.ahonen@pll.fi

7. Interreg V Pohjoinen

EU-ohjelma Interreg V Pohjoinen tukee rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tarkoituksena on taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vahvistaminen kaudella 2014 - 2020. Pohjoinen -ohjelman kokonaisvaltainen tavoite on ohjelma-alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen. Ohjelma-alueeseen kuuluvat Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, Pohjois-Norja sekä saamelaisalueet.

8. Pohjoinen periferia

Pohjoinen periferia ohjelma tukee Euroopan syrjäisten alueiden taloudellista, kestävää kehitystä hankerahoituksella, jota hakija voi saada enintään 60 % hankekustannuksista. Ohjelma-alueeseen kuuluu maakuntia Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Skotlannista, Irlannista ja Pohjois-Irlannista sekä Islanti, Grönlanti ja Färsaaret kokonaisuudessaan.

9. Pohjoiskalotin neuvosto

Pohjoiskalotin neuvosto on pohjoismainen rajayhteistyöorganisaatio, jonka päärahoittaja on Pohjoismaiden ministerineuvosto. Pohjoiskalotin neuvostolta voi hakea tukea pohjoismaiseen hanketoimintaan, joka liittyy neuvoston valitsemiin painopistealueisiin.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: