Arktiset luonnonvarat, laatua luonnosta -toimintaympäristöhanke

Hankeaika 1.9.2016 - 30.8.2017

Yleistä

Lapin Ely-keskuksen rahoittama Arktiset luonnonvarat, laatua luonnosta -toimintaympäristöhankkeen tavoitteena oli teettää Inarin kunnan luonnonvarojen kehittämisohjelma vuosille 2017–2021. Toimintaohjelman teemat: a) Elintarvikkeet (paikallinen kala, liha, marjat, vihannekset ja juurekset sekä kasvit), b) julkiseen ruokapalveluun liittyvät tarpeet (lähiruoan saatavuuden näkökulma), c) kosmetiikkateollisuuden tarpeet (marjat ja kasvit), d) arktisen muotoilun ja käsityöalan tarpeet (kovat ja pehmeät luonnonmateriaalit), e) kaivannaisteollisuus (mineraalit, pl. kaivosteollisuus) ja f) matkailuelinkeinon tarpeet (majoitus-, ruokailu- ja ohjelmapalvelut). Hankkeen tuloksena on luonnonvaraohjelman valmistuminen ja noin 40-sivuisen raportin painattaminen. Työ teetettiin ostopalveluna ProAgria Lappi -konsulttiyrityksellä. Hankeaika oli 1.9.2016 - 31.8.2017. Hankebudjetti oli 61.898 euroa, josta EU:n toimintaympäristöhanketuki on 80 % ja Inarin kunnan osuus on 20 %. Hankkeessa Inarin kunnasta ovat mukana kunnanhallitus, Ruokapalvelun liikelaitos ja Elinkeinot & kehitys Nordica. Hanketta hallinnoi Elinkeinot & kehitys Nordica.

Hankkeen tavoitteet

Inarin kunta tarvitsee luonnonvaraohjelman, sillä kunnassa ei ole sitä vielä tehty ja tarve on ilmeinen. Elinkeinot & kehitys Nordica toteuttaa hankkeen avulla Inarin kunnan elinkeino- ja kansainvälistymisstrategian mukaista luonnonvarojen hyödyntämisen ja kehittämisen painopistealuetta ja sen määrittelemiä päämääriä. Inarin kunnanhallitus on linjannut, että lähiruokateemaa tulee kehittää alueella. Jotta alueella päästään tekemään konkreettisia toimenpiteitä kiertotalouden suhteen esimerkiksi yhteistyötä muiden kuntien ja yrittäjien kanssa, tulee saada alueelle varsinainen toimintaohjelma. Luonto monipuolisuudessaan on myös Inari-Saariselkä -matkailualueen strategiassa merkittävin voimavara ja sitä hyödynnetään tässä hankkeessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Konkreettiset toimenpiteet

Tämän toimintaympäristöhankkeen päätoimenpiteinä ovat strategisen luonnonvarojen kehittämissuunnitelman teettäminen ja valmiin raportin painattaminen. Muut mahdolliset toimenpiteet ovat avustavia ja tavoitteeseen pääsyn keinoja.

Suunnitelman sisältöalueet tai teemat

Teemaryhmä 1: Elintarvikkeet - paikallinen kala, liha, marjat, vihannekset ja juurekset sekä kasvit Teemaryhmä 2: Julkiseen ruokapalveluun liittyvät tarpeet - lähiruoan saatavuuden näkökulma Teemaryhmä 3: Kosmetiikkateollisuuden tarpeet - marjat ja kasvit
Teemaryhmä 4: Arktisen muotoilun ja käsityöalan tarpeet - kovat ja pehmeät luonnonmateriaalit yms.
Teemaryhmä 5: Kaivannaisteollisuus - mineraalit (pl. kaivosteollisuutta)
Teemaryhmä 6: Matkailuelinkeinon tarpeet - ruokailupalvelut, ohjelmapalvelut, tapahtumat yms

Hankkeen tulokset

Hankkeen aikana tuotetut materiaalit:

rahoittajan logoja

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: