Viestintäsuunnitelma ja -malli

Osana hanketta tehtiin viestintäsuunnitelma, jonka tavoite on nostaa Pohjois-Lapin kansainvälistä näkyvyyttä vastuullisena matkakohteena. Viestintäsuunnitelman toteuttamisen tueksi hankekoordinaattori teki alueen kestävästä matkailusta sekä vastuullisuusviestinnästä tilanneraportin, jota varten haastateltiin ja tavattiin alueen yrityksiä ja samalla tiedotettiin hankkeesta. Suunnitelman tueksi kansainvälisille matkanjärjestäjille toteutettiin kysely, jolla kerättiin markkinatietoutta vastuullisuusviestinnän tarpeesta. Kyselyn tulokset löytyvät osana viestintäsuunnitelmaa. Tarvetta katsottiin myös matkailun globaaleista trendeistä. Viestintäsuunnitelman pohjalta tehtiin yrityksille suunnattu viestintämalli, jonka tarkoitus on innostaa ja inspiroida viestimään vastuullisista valinnoista sekä kehityskohteista. Viestintäsuunnitelman, -mallin sekä kyselyn teko kilpailuttettiin ja kilpailutuksen voitti viestintätoimisto Hasan & Co. Viestintäsuunnitelma sekä -malli ovat vapaasti alueen yritysten sekä aluekehittäjien hyödynnettävissä. 

Viestintäsuunnitelma

Viestintämalli

Tilanneraportti

Viestintäpilotit

Viestintäsuunnitelman ja -mallin pohjalta suunniteltiin peinryhmötyöskentelynä viestintäpilotteja, joiden tarkoitus oli viedä vastuullisuusviestintä suunnitelmaa konkretiaan; kokeilla millainen vastuullisuussisältö toimii, kerätä markkinatietoutta sekä saada dataa alueen yritysten tiedolla johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Pilotteina tuotettiin sisältöä sosiaaliseen mediaan yhteistyönä yhdessä Lapland North Destinationsin kanssa. Raportti kokeiluista on luettavissa alta. Lisäksi hankekoordinaattori kirjoitti kaksi artikkelia kahdesta alueen yrittäjästä. Kaikissa piloteissa pidettiin kestävä matkailu ja vastuullisuus mukana. 

Kampanjaraportti

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: