Kestävää matkailua ja digitaalista vastuullisuusviestintää Pohjois-Lapissa -hanke 1.1.2022-30.9.2023

Inarin kunta sai myönteisen rahoituspäätöksen Lapin liitolta Kestävää matkailua ja digitaalista vastuullisuusviestintää -hankkeelle. Hanketta on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n kanssa. Työ pohjautuu Inarijärven aarteet -hankkeeseen ja Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n digitaalisuushankkeeseen. Hankeaika on 1.1.22-30.9.23. Hankekoordinaattorina 7.3.2022 aloitti Miika Leivo. 

Hankkeen päätavoitteina on luoda alueelle monipuolista kasvua ja kannattavaa yritystoimintaa, parantaa matkailualueen vetovoimaa ja nostaa profiilia kansainvälisesti kestävänä matkailualueena. Hankkeen alueellisina tavoitteina on koordinoida joulukuussa 2020 päättyneen Leader-rahoitteisen Inarijärven aarteet –hankkeen vastuullisia kehittämisideoita toimenpiteiksi, laajentaa edelleen kestävän matkailun ymmärrystä alueella, kehittää kansainvälistä vastuullisuusviestintää, saada Inari-Saariselkä matkailualue Visit Finlandin Sustainable Travel Finland –destinaatioksi ja saada matkailualueen toimijoiden työkaluiksi oikeanaikaista dataa.

Toimenpiteiden teemat ovat:                        
1. Yhteistyön voima: verkostoituminen yli maakuntarajojen, ”kisällioppiminen”,        
2. Tiedolla johtaminen,         
3. Kansainvälinen ja vastuullinen viestintä,
4. Sustainable Visit Finland (STF)-polulle –sparraus,                 
5. Kestävän matkailun ideat toimenpiteiksi ja
6. Hankehallinnointi.

Hanketyötä tehdään työpajatyönä yhteistyössä alueen ja rajat ylittävien yhteistyökumppaneiden kesken.

Hankkeen toimikohderyhminä ovat alueen pienyritykset, kyläyhteisöt sekä matkailun kehittäjät. Toissijaisena kohderyhmänä on vastuullisuutta arvostavat kansainväliset matkailuasiakkaat.

Hankkkeelle saatiin rahoitus Lapin liiton REACT-EU:n EAKR-rahoituksen kautta, ja Inarin kunta myöntää hankkeelle kuntarahoituksen sekä hallinnoi hanketta. Hankeaika on 1.1.2022 - 30.9.2023 ja budjetti on 130 762 euroa, josta saadun EU-tuen määrä on 117 686 euroa.  Hankekoordinaattorina toimii Miika Leivo. Miikan työpiste on Ivalossa kunnantalolla Yrityspalveluiden tiloissa

 

Hanketta on valmisteltu yhdessä Inarijärven aarteet -hankeyritysten ja -kylien kanssa sekä Inari-Saariselkä-matkailualueen yrittäjien kanssa. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Inari-Saariselkä Matkailu OY ja Jyväskylän Matkailu Oy. Tarpeet pohjautuvat myös Lapin Liiton Lappi-sopimukseen, Kestävää kasvua 2014-2020-rakennerahasto-ohjelmaan, Inarin kunnan strategiaan, Inarin kunnan elinvoimaohjelmaan sekä Inari-Saariselkä -matkailustrategiaan ja -vastuullisuusohjelmaan 2021-2024.

 

Hankesuunnitelma (pdf)


 

Lisätietoa: Inarin kunta, Yritys- ja kehittämispalvelut, yrityspalvelut@inari.fi.

 

 

 

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: