EU-ohjelmatyö

EU-ohjelmia toteutetaan Suomessa useiden eri vastuuviranomaisten kautta. Niiden tavoitteena on auttaa alueita kehittymään tasapainoisesti ja pienentää alueiden välisiä eroja. Yritystoimintaan liittyen keskeisin viranomaistaho on alueella Lapin ELY-keskus ja Leader Pohjoisin Lappi. Toinen merkittävä aluekehitysviranomainen on Lapin liitto.

Ohjelmien toteuttamiseen saadaan varoja lukuisista EU:n rakennerahastoista. Näitä ovat esimerkiksi Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR), Elinkeinokalatalouden rakennerahasto (KOR) sekä Interreg- ja Leader-ohjelmat. Lisäksi hanketoiminnassa käytetään osarahoituksena kotimaista julkista (valtio ja kunnat) ja yksityistä rahoitusta. Lisätietoja yritysten EU-ympäristöstä ELY-keskuksen ja Lapin liiton kautta.

Kansainväliseen yhteistyöhön on omat rahastonsa, kuten Interreg Aurora.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: