Inari-Saariselkä -alueen reitit kartalle AKKE-hanke


Inari-Saariselkä -alueen reitit kartalle – paikkatietoa kehitystyön tueksi -hankkeen tarve on noussut esiin keskusteluissa sekä paikallisten yrittäjien, kunnan eri osastojen, Metsähallituksen, kyläyhdistysten sekä nykyisin eri reittejä ylläpitävien tahojen kanssa. Tällä hetkellä eri reittien viidakko on hyvin moninainen ja esimerkiksi kaikki yrittäjät eivät koe asemaansa yhdenvertaisena alueen sisällä tai muihin matkailualueisiin verrattuna hoitokustannusten suhteen. Kestävän kehityksen huomioiminen reittien kehityksessä olisi myös tärkeää. Tämä hanke toimii esiselvityksenä suuremmalle reitistöjen kehittämistyölle ja hankkeessa on huomioitu eritoten matkailuelinkeinon tarpeet, koska suurin osa reiteistä palvelee matkailuelinkeinoa.  Hankkeen tavoitteina on saattaa kaikki alueen reitistöt digitaaliseen muotoon paikkatietona, samalla selvittää eri reittien kehittämistarpeita sekä koota tietoa nykyisen reitistön ylläpidon kokonaiskustannuksista. Tavoitteina ovat myös vastuullisen suunnitelmallisuuden lisääminen reittien suunnittelussa ja muussa aluekehittämisessä ja alueen elinvoimaisuuden turvaaminen sekä yritysten että paikallisten asukkaiden näkökulmasta.

Hankkeen toimenpiteenä on digitaalisesti tehty paikkatietopohjainen reittiselvitys sekä raportti ostopalveluna. Ostopalvelu on kilpailutettu ja sen toteuttajaksi on valittu Allergra Oy. Hankkeen tuloksena syntyy paikkatietoaineistoa reiteistä esimerkiksi kunnan tai alueorganisaation käyttöön. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi päätöksenteossa tai matkailumarkkinoinnissa. Lisäksi hankkeen tuloksena saadaan raportti reittien kehittämistarpeista sekä nykyisistä hoito- ja ylläpitokustannuksista joiden pohjalta voidaan tarvittaessa lähteä tekemään isompaa reitistöjen kehitystyötä mm. niiden ylläpidon kehittämiseksi. Hankkeelle on asetettu ohjausryhmä.

Hankkeen hallinnoijana toimii Inarin kunta, Yritys- ja kehittämispalvelut. Hankkeen rahoitus on Lapin liiton ns. AKKE-rahoituksesta 50% tuella. Hankeaika on kokonaisuudessaan 1.5. - 31.03.2024. 

Lisätiedot:
Kehittämiskoordinaattori Katariina van Boxtel
puh. +358 400 23 17 65
katariina.vanboxtel@inari.fi

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: