Inari monipaikkaisuuden huippukohteeksi -hanke 17.5.2021-30.4.2022

Monipaikkaisuus ja etätyön tekeminen ovat nousseet koronapandemian aikana suosituksi, mitä Pohjois-Lapissakin tulee edistää ja hyödyntää pohjoisen elinvoiman kasvattamiseksi. Monipaikkaisuus ja etätyö ovat tärkeitä tekijöitä sekä Inarin kunnan elinvoimaisuudelle että paikallisväestön hyvinvoinnille ja elämänlaadulle. Inarin kunnassa halutaan olla mukana kehittämässä etätyön mahdollisuuksien kartoittamista ja mahdollisuuksien viestinnässä.

Sitra on käsitellyt etätyöskentelyä ja monipaikkaisuutta vuonna 2017 ilmestyneessä selvityksessään “Monipaikkaisuus - ilmiö ja tulevaisuus” (https://media.sitra.fi/2017/02/27172901/SelvityksiC3A454-2.pdf). Monipaikkaisuus on ihmisten jokapäiväisiä elinympäristöjä yhä useammin leimaavan, monien merkityksellisten paikkojen ja niiden välillä tapahtuvan liikkumisen kokonaisuus. Se koostuu eri paikoissa tapahtuvasta liikkumisesta, palveluista, työstä, harrastuksista, kokemuksista ja asumisesta. Monipaikkaisuus on myös elämäntapa, kulttuuri ja jokapäiväisten rutiinien rakenne. Fyysisen monipaikkaisuuden lisäksi virtuaalinen ympäristö on nousemassa mukaan keskusteluun.

Inarin kunnan uuden kuntastrategian kulmakivet ovat arktinen luonto, ainutlaatuinen kulttuuri, voimakas identiteetti ja yhteisö sekä inarilainen toimintatapa. Etätyön kehittäminen kiteytyy Inarin kunnan strategiassa voimakkaaseen identiteettiin ja yhteisöön, jonka mukaan uudet asukkaat otetaan avosylin vastaan ja toisaalta inarilaiseen toimintatapaan, jossa aluetta halutaan kehittää vetovoimaisuuden näkökulmasta. Tulijan näkökulmasta merkittävänä vetovoimatekijänä on Inarin ainutlaatuinen luonto, joka halutaan elää ja kokea vaikka hetken aikaa. Unelma kahdeksasta vuodenajasta, monipuolisesta luonnosta ja omintakeisesta inarilaisesta elämäntavasta elää muuttajan mielissä. Inarin kunnan ja alueen toimijoiden tulee kannustaa heidät tulemaan ja löytämään oman sielunmaisemansa sekä voimaantumaan ympäristöstään.

Inarin monipaikkaisuushankkeella on kaksi kokonaisuutta, joita ovat etätyön edistäminen ja monipaikkaisuuden edistäminen Inarissa.

Tavoitteena on etätyön osalta vapaan ajan majoituskapasiteetin hyödyntäminen uudella tavalla ja etätyömahdollisuuksien tuotteistaminen sekä viestinään kehittäminen. Monipaikkaisuuden edistämisen tavoitteena on saada Inarin kuntaan lisää asukkaita, saada ihmiset kokeilemaan Inarissa asumista, talon rakentamista ja asunnon hankkimista Inarin kunnasta sekä työskentelemään täällä, vaikka muuallakin on koti sekä saada toimintamalli.

Toimenpiteinä on toimintamallin tai strategian teettäminen, tiedon hankkiminen infotilaisuuksien kautta, viestintäsuunnitelman tekeminen, pilotoinnin toteuttaminen sekä hankehallinnointi.

Työ toteutetaan pääosin pienryhmä – ja työpajatyöskentelynä palvelumuotoilun keinoin.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 46.500 euroa, johon Lapin liitolta haetaan 37.00 euroa (80 %) Maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitustukea (AKKE-rahoitus). Inarin kunta on päättänyt myöntää hankkeelle 9.300 euron kuntarahoituksen. Hanke toteutetaan Inari-Saariselkä-matkailualueella ajalla 1.4.2021 – 31.3.2022 (12 kk). Hankkeeseen palkattiin hankekoordinaattori kuudeksi kuukaudeksi ja lopun aikaa (6 kk) hanketyötä tehdään Inarin kunnassa oman työn ohella elinkeinotoimessa eli yritys- ja kehittämispalveluissa.

Hankkeen tulokset

Hankesuunnitelma (pdf-versio)
Yleisesittely, jossa on esitelty myös pilottiluonnos (pdf-versio)
Etänä Inarissa -lyhytvideot (6 kpl á 20 sek, YouTube)

  • Video 1; Mahtavan töyssyinen työmatka (Youtube)
  • Video 2; Vain hetki kalkulointia ja mäkeen (Youtube)
  • Video 3; Etäyhteydestä luontoyhteyteen (Youtube)
  • Video 4; Ensi kerralla avarampi neukkari (Youtube)
  • Video 5; Arkeen suunnitelmallista laskemista (Youtube)
  • Video 6: Etätöistä tulille ja ladulle (Youtube)

Etätyön ja monipaikkaisuuden toimintamalli (pdf), valmistunut huhtikuussa 2022. 

Hankkeen hallinnoija: Inarin kunta, yritys- ja kehittämispalvelut
Hankkeen rahoittaja: Lapin liitto/Maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitustukea (AKKE-rahoitus) 80 % ja Inarin kunta 20 %
Lisätietoa: Inarin kunta, Yritys- ja kehittämispalvelut, yrityspalvelut@inari.fi

Lapin liiton vaakuna

 

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: