Inarin kylän kestävän matkailun skenaariot 2035, aluesuunnittelun Master Plan -hanke

Inarin kylän kestävän matkailun skenaariot 2035, aluesuunnittelun Master Plan -hanketta on valmisteltu yhdessä Inarin kylän matkailuyrittäjien, aluekehittäjien ja Inarin kunnan kesken. Inarin kylän toimijat haluavat itse suunnitella ja määritellä mitä tehdään ja mitä saa tehdä kestävän kehityksen nimissä. Tämä hanke on aluesuunnittelun skenaariomallinen kehittämistyö, jossa on huomioitu eritoten matkailuelinkeinon ja muiden liiketoiminnallisten elinkeinojen tarpeet.

Hankkeen tavoitteina on luoda edellytyksiä liiketoiminnalle, edistää pk-yritysten kilpailukykyä ja edistää kylän ja sen lähiympäristön kehittymistä vetovoimaisena ja kestävän kehityksen mukaisena liiketoimintaympäristönä. Lisäksi hankkeen tavoitteina on löytää ja dokumentoida synergianäkökohtia Inarin kylän vaikutusalueen kylien kesken ja lisätä omaehtoisen kehittämisen mahdollisuuksia. Tavoitteina ovat myös visionäärisen suunnitelmallisuuden lisääminen, elinvoimaisuuden turvaaminen sekä yritysten että paikallisten asukkaiden näkökulmasta.

Hankkeen toimenpiteenä on skenaariomallisen toimintasuunnitelman eli masterplanin teettäminen ostopalveluna. Skenaariotyö tehdään työpajatyönä skenaariotyönä työryhmissä, joissa on edustajat matkailuyrityksistä, aluekehittäjistä, kunnan viranomaisista, Metsähallitukselta ja paikallisyhteisöstä.

Hankkeen tuloksena syntyy kirjallinen Inarin kylän ja sen läheisen vaikutusalueen matkailun aluesuunnitelma 2-3 skenaarion pohjalta ja siihen liittyvät havainnekuvat. Hankkeen tuloksena syntyy kirjallinen Inarin kylän ja sen läheisen vaikutusalueen matkailun aluesuunnitelma 2-3 skenaarion pohjalta ja siihen liittyvät havainnekuvat. Aluesuunnittelun Master Planin tekijäksi on kilpailutuksen perusteella valittu FCG Finnish Consulting Group Oy valintakriteereihin pohjautuen.

Hankkeen hallinnoijana toimii Inarin kunta, rahoitus haetaan Lapin liiton ns. AKKE-rahoituksesta. Hankeaika on kokonaisuudessaan 1.6.2022 - 31.5.2023, josta varsinainen suunnittelutyö tehdään vuonna 2022 ja hankkeen raportointi- ja lopputyöt tehdään vuoden 2023 puolella. Hankkeen kokonaisbudjetti on 45 000 euroa, johon Lapin liiton AKKE-rahoituksesta haetaan 36.000 euroa (80 %). Inarin kunta on päättänyt myöntää hankkeelle 9 000 euron (20 %) kuntarahoituksen.

Inarin aluesuunnittelun Master Plan loppuraportin voi pyytää osoitteesta yrityspalvelut@inari.fi. Tiedosto on niin suuri, että sen lataaminen nettisivulle ei onnistu.

Hankesuunnitelma (pdf)

Lisätietoa: Inarin kunta, Yritys- ja kehittämispalvelut, yrityspalvelut@inari.fi.

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: