Kalastajan matkassa. Matkailusta lisätuloja Inarin kaupallisille kalastajille -hanke

Kalastajan matkassa -hankkeen päätavoitteena on kehittää uudenlaisia liiketoimintamalleja, joiden avulla Inarin kaupalliset kalastajat voisivat saada lisätuloja matkailusta. Hankkeen avulla edistetään kalastajien valmiuksia ottaa vastaan ohjelmapalveluyrityksiä asiakkaineen. Hankkeen tavoitteena on lisäksi parantaa kaupallisen kalastuksen kannattavuutta: uudenlaisella lisätulomahdollisuudella kalastajien toimeentulo olisi turvattu myös hiljaisina kalastuskuukausina tai saalismäärien ollessa pieniä.

Hankkeen lopputuloksena Inarijärven alueelle saadaan uusia vetovoimaisia ohjelmapalvelutuotteita uudenlaisen yritysten välisen verkostoitumisen ansiona. Lisäksi hankkeen avulla vahvistetaan muutenkin yhteistyötä paikallisten ammattikalastajien ja matkailun ohjelmapalveluyrittäjien välillä ja synnytetään kenties muitakin uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hankkeen tuloksena vahvistetaan myös Inarin alueen imagoa luonnonkalojen tuottajana matkailijoiden parissa, kun matkailijat pääsevät itse kokemaan ja näkemään kuinka heidän ravintolassa nauttimansa paikallinen kala on kalastettu lähijärvestä.

Hankkeen hallinnoija: Inarin kunta, Yritys- ja kehittämispalvelut

Ajankohta: 1.6.2023-31.12.2024

Rahoitus: Lapin Kalaleader


Euroopan Unionin osittain rahoittama    

  

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: