Saariselän maastopyöräilyn lähialuereittien suunnitteluhanke

- 1.7.2022-28.2.2023

Tiivistelmä

Hanke on lähtöisin juuri päättyneen Saariselän pyöräilymatkailuhankkeen ja alueen matkailuyrittäjien aloitteesta. Pyöräilyssä nousevana trendinä on perheystävällisten trail- ja bike-parkkien rakentaminen. Hankkeen tavoitteena on  kesämatkailun kasvattaminen lisäämällä alueen vetovoimaisuutta pyöräilykohteena niin kotimaisten kuin kansainvälisten lajista kiinnostuneiden ja pyöräilyä harrastavien keskuudessa, kesäajan työpaikkojen mahdollistaminen sekä lisääminen, perhematkailumahdollisuuksien lisääminen ja maastopyöräilykulttuurin juurruttaminen osaksi paikallisyhteisöä. Konkreettisena tavoitteena on Saariselkä Trail Parkin suunnitelmien tekeminen siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin niin paikallisten kuin matkailijoiden tarpeisiin, ajan trendeihin harrastamisen helppouden ja hauskuuden yhdistämisessä turvallisuuteen ja ekologiseen maankäyttöön keskittäen pyöräilyä jo rakennetun laskettelukeskuksen alueelle, mikä tasoittaa käyttöpainetta mm. kansallispuistossa olevilla reiteillä ja tarjoaa ihmisille turvallisen ympäristön harrastaa pyöräilyä.

Hankkeen toimenpiteinä on työpajojen pitäminen alueen toimijoiden kesken, hankekoordinoijayrityksen hankinta, suunnittelukonsulttiyhtiön kilpailuttaminen ja valinta, suunnitelmien tekeminen, hankehallinnointi sekä tiedottaminen tuloksista. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen yrittäjien, matkailun- ja alueen kehittäjien, maanomistajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen tuotoksina syntyy suunnitelmat seuraavista reiteistä: Flow reitit nousureitteineen, Lasten reitit, Taitoalue, Pumptrack, alustavat rakennetyypit, hankesuunnitteluraportti ja tavoitehinta-arvioraportti sekä hankinnan konsultointi, hankintaasiakirjojen läpikäynti ja kommentointi.

Saariselän maastopyöräilyn lähialuereittien suunnitteluhanke on saanut 40 000 euron rahoituksen Lapin Ely-keskuksen kautta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (Eurooppa investoi maaseutualueisiin). Hankkeen toteutusaika on 1.7.2022 - 28.2.2023. Hanke on toteutettava rahoituspäätöksessä hyväksytyn suunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman mukaisesti. 

Taustaa

Saariselän jääkauden muovaamat kumpuilevat tunturimaastot ja laaja palveluverkosto tarjoavat ainutlaatuiset mahdollisuudet laadukkaan, kansainväliset standardit täyttävän pyörämatkailukeskuksen kehittämiseen. Pyöräily ja pyörämatkailu ovat maailmalla kovassa kasvussa ja näin myös Suomessa. EuroVelon ja Euroopan Parlamentin vuonna 2016 tekemän selvityksen mukaan Euroopan Unionissa pyörämatkailun vuotuinen arvo ylittää 44 mrd euroa ja pyörämatkailuun liittyviä työpaikkoja on reilut 500.000, mikä on enemmän kuin esimerkiksi teräs- ja risteilyteollisuudessa. Suomessa Pyöräilyliiton tekemän tutkimuksen mukaan euro pyöräilyyn tuottaa kahdeksan euroa yhteiskunnalle ja pyöräilyn taloudellinen arvo Suomessa on 1,072 miljardia euroa. Kyseessä on merkittävä markkina, jossa Inarin alueella erityisesti Saariselällä on mahdollisuudet menestyä. Saariselkä tunnetaan jo houkuttelevana pyöräilykohteena suomalaisten harrastajien keskuudessa, mutta ilman satsaamista reitistön jatkokehittämiseen meillä on vaarana jäädä markkinoilla jälkeen lajin kehittyessä.

Pyöräilyssä nousevana trendinä on perheystävällisten trail- ja bike-parkkien eli -puistojen rakentaminen. Parkit pitävät sisällään harjoittelualueita kuten pumptrackejä, ajotekniikkaratoja sekä niin kutsuttuja flow-polkuja eri tasoisille kuskeille. Tällaisia on rakennettu Suomessa mm. Rukalle, Leville, Ylläkselle ja Liperiin, Ruotsissa Åreen ja Norjassa Harstadiin ja Trysiliin. Pyöräilyparkit toimivat alueilla tärkeinä lähiliikuntapaikkoina ja matkailun vetovoiman vahvistajina. Bike-parkin rakentaminen mahdollistaa tarjonnan keskittämisen pienelle alueelle, mikä lisää lajin turvallisuutta etenkin lajia aloitteleville, saavutettavuutta, luo sosiaalisia kokoontumispaikkoja paikallisille ja vierailijoille sekä vilkastuttaa elämää keskuksissa. Saariselällä luonnollinen paikka bike-parkin rakentamiselle on Saariselkä Ski & Sport Resortin alue, missä toiminta on helppo laajentaa ympärivuotiseksi ja keskuksen alueella on lupa ulkoiluliikuntapaikkojen ja reittien rakentamiseen jo olemassa.

Bike-parkkien rakentaminen on mahdollistanut mm. Keski-Euroopassa talvimatkailukeskusten aidon ympärivuotistumisen, kuten Sölden ja Lenzerheide, joissa kävimme Saariselän pyörämatkailuhankkeesta syksyllä tutustumassa. Norjan Trysilissä aloitettiin pyöräilymatkailun kehittäminen nollasta ja jo neljässä vuodessa paikasta kehittyi ympärivuotisesti vetovoimainen matkailukeskus, jossa perheille suunnitellut palvelut ovat keskeisiä. Ruotsissa Åressa vastaavalla tavalla rakennettu koko perheen trail park on Björnenissä mahdollistanut alueen palveluiden avaamisen myös kesäaikaan tarjoten tällä hetkellä töitä jo 17 paikalliselle. Kaikille mainituille keskuksille on yhteistä maastopyöräilykulttuurin vahva juurtuminen osaksi paikallisyhteisöä lisääntyneen tarjonnan myötä.

Inarin kunnassa on sitouduttu yhdessä alueen yrittäjien kanssa kesämatkailun edistämiseen tavoitteena matkailun ympärivuotisuus ja siten kestävä matkailutoiminta. 2012 tehdyssä Saariselän rinnetoiminnan ja reittijärjestelmien master planissa suositeltiin ympyräreittien rakentamista ja infran suunnittelua kansainväliset standardit täyttäen. Tätä on Metsähallituksen luontopalveluiden toimesta toteutettu Saariselällä ansiokkaasti ja alueelta löytyy tällä hetkellä runsaasti ympyräreittejä laadukkaine retkeilyrakenteineen. Viimeisen kahden vuoden ajan Saariselän alueella on kehitetty pyörämatkailua kohti kansainvälistä tarjontaa kunnan vetämässä pyörämatkailun kehittämishankkeessa, jossa on mukana 10 yritystä ja Inari-Saariselkä Matkailu Oy. Hankkeen aikana on tullut esille, että etenkin perheystävällisten ja kokeilijoille soveltuvien reittien tarjonta on alueella puutteellista. Matalan kynnyksen reitti-infraan sekä harjoittelualueisiin panostaminen onkin hankkeessa saatujen tulosten perusteella seuraava merkittävä kehittämisen kohde. 11.1.2022 pidetyssä hankkeen työpajassa mukana olleista yritysten edustajista 100% oli sitä mieltä, että Saariselän pyöräilymatkailupalveluja ja reittitarjontaa tulee kehittää edelleen, siihen kannattaa investoida ja hakea hankerahoitusta. Lisäksi 90 % vastaajista tahtoi eritoten aloittelijoille ja perheille soveltuvia helppoja merkattuja reittejä.

Trail Parkin tärkeänä kohderyhmänä matkailutarjonnan ja alueen elinvoimaisuuden vahvistamisen ohella on myös paikalliset asukkaat koko Inarin alueella tarjoten lähialueen asukkaille kesäaikaan mielekkäitä vapaa-ajan kokoontumis- ja harrastuspaikkoja kunnassa.

Hankkeen tavoitteet


- kesämatkailun kasvattaminen;
- kesäajan työpaikkojen mahdollistaminen ja lisääminen
- perhematkailumahdollisuuksien lisääminen
- maastopyöräilykulttuurin juurruttaminen osaksi paikallisyhteisöä
- Saariselkä Trail Parkin suunnittelu ja konsultointi

Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa


Hankkeen konkreettiset toimenpiteet ovat konsultointi, suunnittelu ja yleiset hanketyöt:
SUUNNITTELU:
Visuaalisella layout suunnittelulla tarkoitetaan reittien konkreettista visuaalista suunnittelua kartoille ja niiden 3D mallinnusta,
alla on eritelty että millaisia reittejä hankkeessa valmistellaan:
1. Flow reitit: Visuaalinen layoutsuunnittelu; alustavat reittilinjaukset 1kpl nousureitti ja 3-4 kpl flow reittiä alas, sijoittelu
kartassa 2D ja 3D 1kpl PDF
2. Lasten reitit: Visuaalinen layoutsuunnittelu; alustavat reittilinjaukset 3-4kpl ja sijoittelu kartassa 2D ja 3D 1kpl PDF
3. Taitoalue: Visuaalinen layoutsuunnittelu; alustavat reittilinjaukset 1kpl nousureitti ja 2kpl helppoa flow reittiä alas, sijoittelu
kartassa 2D ja 3D 1kpl PDF
4. Pumptrack: Visuaalinen layoutsuunnittelu 2D ja 3D 1kpl PDF
5. Alustavat rakennetyypit
6. Hankesuunnitteluraportti PDF
7. Tavoitehinta-arvio PDF
8. Hankinnan konsultointi
9. Hankinta-asiakirjojen läpikäynti ja kommentointi
10. Hankkeen tulosten tiedottaminen; mediatilaisuus
11. Hankehallinnointi/Inarin kunta; raportointi, talousasiat, kilpailuttaminen ja sopimusten teko

Toteutustapa: Hanke toteutetaan täysin ostopalvelulla. Suunnittelun toteuttaja kilpailutetaan avoimella tarjouskilpailulla.
Hankkeen valvontaan ja koordinointiin hankitaan ostopalvelulla asiantunteva yritystoimija. Hankkeella ei ole ohjausryhmää,
mutta työ tehdään alueen yritysten ja aluekehittäjien kanssa osin työpajatyönä.
Riskit: Hankkeen kesto on lyhyt, joten suunnitteluyrityksen kilpailutus ja sopimuksen teko on tehtävä tehokkaasti, jotta työ
saadaan ripeästi käyntiin. Kilpailutuksen kriteereihin tulee panostaa, jotta saadaan sopiva konsultti työhön nopeasti,
kesäkaudella. Hankkeen koordinoijan on pidettävä huolta projektiaikataulusta, jotta työ saadaan päätökseen aikataulussa. ja
suunnitelmien mukaisesti, sillä toimenpidekokonaisuuksia on paljon.

Hankkeen asiakirjat

Tarjouskilpailu 16.6.-4.7.2022

Hanke kilpailuttaa Cloudia-tarjouspalveluna avoimena tarjouskilpailuna Saariselän Trail Parkin suunnittelutyön sekä hankkeen koordinointityön ajalla 16.6.-4.7.2022. Tarjouspyyntö (pdf) 

Yhteyshenkilö

Inarin kunta, Yritys- ja kehittämispalvelut, Katariina van Boxtel, katariina.vanboxtel@inari.fi
Hankekoordinoija: Outdoor Expert Saariselkä, yrittäjä Tiina Idström, mail@outdoorexpert.fi 

Lisätietoa

Inarin kunta, Yritys- ja kehittämispalvelut, yrityspalvelut@inari.fi

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: