Digi Trainer, Inari-Saariselkä -matkailualue digikuntoon

Elinkeinot & Kehitys Nordican hallinnoima Digi Trainer – Inari-Saariselkä - matkailualue digikuntoon -koulutushanke starttasi toukokuussa 2017. Vuoden mittainen koulutushanke huolehtii, että myös mikroyritykset pysyvät digitalisaation muutosten tuomassa matkailumarkkinoinnissa mukana, eivätkä jäisi isojen yritysten jalkoihin.

Toukokuussa alkanut Digi Trainer – Inari-Saariselkä -matkailualue digikuntoon -koulutushanke on räätälöity mikroyrityksille. Hankkeen tarkoituksena on lisätä yritysten tietoutta digitalisaation ja teknologian kehityksen merkityksestä matkailupalveluiden myynnissä sekä kehittää yritysten osaamista verkkomyynnin ja digimarkkinoinnin saralla. Hanke sai rahoituksensa Pohjoisimman Lapin Leaderilta sekä Inari-Saariselkä Matkailu Oy:ltä. Hankkeen aikana järjestetään seitsemän koulutuskokonaisuutta, joiden avulla pyritään tuomaan yrityksille tarvittava tietotaitoa, jotta he saisivat tarjoamansa tuotteet ja palvelut niin kotimaisten kuin kansainvälisten matkailijoiden saataville verkkoon.

Digihankkeelle on tarvetta, sillä yleisen arvion mukaan jopa 80 prosenttia ostopäätöksistä tehdään jo etukäteen verkossa. Netin kautta vertaillaan hintoja, etsitään tarkempia tietoja ja luetaan tuotteiden ja palveluiden arvosteluja. Myös matkailualalla on nähtävissä tällainen voimakkaasti kasvava trendi, sillä digitalisaation myötä suuri osa matkailutuotteiden ostoista tapahtuu verkossa. Tämän päivän matkailijat ovat älylaitteiden ansiosta jatkuvasti tavoitettavissa. Voidaan siis jo ajatella, että nykypäivänä verkkoon siirtyminen on yksi matkailuyrittäjän menestyksen edellytyksistä.

Yksin ei yritysten tarvitse hankkeessa digiasioita pähkäillä, sillä heidän tukenaan on hankkeen hankekoordinaattori, eli Digi Trainer. Vaikka yhteisiä koulutuspäiviä ei ole vuoden aikana montaa, Digi Trainerin tuki on yritysten saatavilla joka arkipäivä. Yhdessä Digi Trainerin kanssa yrittäjä voi esimerkiksi kerrata asiantuntijaluennoilla opittuja asioita ja suunnitella niiden käytäntöön laittamista.

Koulutuskokonaisuuksien sisältö on monipuolinen. Vuoden aikana opetellaan muun muassa oikeiden jakelukanavien etsimistä, tuunataan kotisivuja asiakaslähtöisiksi, kiinnitetään huomiota valokuviin ja tehdään perusteellinen tutustuminen sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan markkinointiin. Koulutuksissa on vahvasti käytännönläheinen lähestymistapa, sillä tarkoituksena on, että yritykset voisivat hankkeen aikana aloittaa palveluidensa myynnin ja markkinoinnin verkossa tai kehittää jo aloitettua verkkomyyntiä ja -markkinointia.

Hankeaika 15.5.2017-30.6.2019.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: