Hankepalvelut yrityksille ja yhteisöille

Elinkeinot & kehitys Nordica vastaa Inarin kunnan elinkeinotoimintaan liittyvistä kehittämis-, koulutus- ja investointihankkeista. Hankkeita toteutetaan itsenäisesti sekä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Nordican toteuttamien kehittämishankkeiden tavoitteena on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja tavoitella uutta yritystoimintaa alueelle.

Nordica on sitoutunut Leader Pohjoisin Lappi ry:n toimintaan vuosittaisella määrärahalla. Nordicassa autetaan yrittäjiä mm. hankehakemusten ideoinnissa ja tekemisessä.

Nordicassa henkilökunta autta löytämään yrittäjiä ja yhteisöjä sekä kehittämisen työkaluja ja tukimahdollisuuksia. Yrityselämää auttavia viranomaistahoja ovat mm. Leader Pohjoisin Lappi, Lapin Ely-keskus, Lapin liitto (Kolarctic-, Interreg-, EAKR- ja ESR-rahoitukset) ja Business Finland.

Lisätietoja hanketoiminnasta:

Kansalliset kehittämis-ja invesointihankkeet
Kehittämiskoordinaattori
Marja Männistö
marja.mannisto@inari.fi
GSM 0400 231 765

Kansainväliset hankkeet
Kansainvälisten asioiden koordinaattori 
Eila Rimpiläinen
GSM 040 5620620

Leader Pohjoisin Lappi
Toiminnanjohtaja
Henna Kontsas
henna.kontsas@pll.fi
GSM 040 7604108