Oassálastin

Dán siidui lea čohkkejuvvon dieđut iešguđet oassálastinvejolašvuođain.

Oassálastte ja váikkut -oassái lea čohkkejuvvon iešguđet váikkuhanvuogit, maid bokte gieldalaš sáhttá váikkuhit gieldda doaibmamii.

Elektrovnnalaš máhcahatkanála bokte sáhttá addit máhcahaga gieldda doaibmamis.

Doarjagat-siidui leat čohkkejuvvon gieldda doarjagat, maid sáhttá ohcat ovdamearkan searvi- ja kulturdoaimmaide, eaktodáhtolaš álbmotdoaibmamii dahje priváhtaluottaid boltumii.

Osolašvuođaguovddáš Ainola siidduin ovdanbuktojuvvo buohkaide rabas deaivvadan- ja dáhpáhusbáiki, mii lea Avvilis.

Searvvit ja servošat -oassi čohkke oktii dieđuid Anára gielddas doaibmi servviin, gieldda ja organisašuvnnaid ovttasbarggus ja servviide ja servošiidda mieđihuvvon doarjagiin.

Print icon print page
share page: