Gieldalašálgga

Gieldalašálgga lea okta váikkuheami vuohki, mainna gieldalaččat sáhttet buktit oaiviliiddiset ovdan gieldda áššiin. Gieldalašálgga lea ovttaskas ássi dahje ássijoavkku dahkan čálalaš álgga, man bokte gieldda ássit sáhttet váikkuhit njuolga iežas gieldda doaibmamii ja mearrádusdahkamii.

Gielddalága (410/2015) 22 § mielde gieldalaččain lea vuoigatvuohta dahkat gildii álgaga dan doaibmama guoski áššiin. Maiddái bálvalusaid geavaheddjiin lea vuoigatvuohta dahkat álgaga, mii guoská gieldda bálvalusaid. Álgaga dahkkái almmuhuvvo čuovvumušat, mat leat dahkkojuvvon álgaga dihte.

Juos álgaga dahkkin leat unnimustá guokte proseantta gieldda ássiin, váldostivra galgá gieđahallat álgaga guovtti mánu siste. Unnimustá njealje proseantta gieldda 15 jagi deavdán ássiin sáhttá bargat gildii álgaga gieldalaš álbmotjienasteami ordnemis.

Álgagis galgá leat álgaga dahkki namma, oktavuođadieđut ja ruovttugielda ja oanehis čilgehus álgaga birra. Gieldalašálgaga sáhttá doaimmahit juogo elektrovnnalaččat dahje bábirhámis.

Elektrovnnalaš gieldalašálgaga sáhttá bargat Kuntalaisaloite.fi-bálvalusas dahje dan sáhttá sáddet Anára gieldda registrerenkantuvrii čujuhussii inari@inari.fi. Báberhámát gieldalašálgaga sáhttá doaimmahit poastta mielde čujuhussii Piiskuntie 2, 99800 Avvil.

Print icon print page
share page: