Oassálastte ja váikkut

Gieldalága (410/2015) § 22 mielde gieldda ássiin ja bálvalusaid geavaheddjiin lea riekti oassálastit ja váikkuhit gieldda doaibmamii. Gieldda doaibman lea gieldalažžii lunddolaš báiki váikkuhit, daningo mii buohkat geavahit gieldda bálvalusaid. Gieldda bargun leage fállat buotahkásaččaide gieldalaččaide máŋggabealat ja váikkuheaddji oassálastima vejolašvuođaid. Oassálastima sáhttá ovddidit ovdamearkan nu, ahte ordnet ságastallan- ja gullandilálašvuođaid, addit vejolašvuođaid oassálastit gieldda ekonomiijai, ovddidit bálvalusaid ovttas bálvalusaid geavaheddjiiguin ja doarjumin ássiid, servviid ja eará servošiid iešheanálaš áššiid plánema ja válmmaštallama.

Oassálastte ja váikkut -siidui leat čohkken iešguđet oassálastima ja váikkuheami vugiid.

Print icon print page
share page: