Searvvit ja servošat

Searvvit dorjot doaimmainis gieldalaččaid buresveadjima ja gieldda eallinvuoimmi. Searvvit fáhtejit gieldalaččaid sin iežas árggas. Searvedoaibma fállá gieldalaččaide vejolašvuođa oassálastit servvodaga doaibmamii ja iešguđet áiggeádjái. Ná gieldalaččat sáhttet gávdnat mielamiel bargama, sosiála gaskavuođaid ja searvvušlašvuođa. Searvvit sáhttet maiddái buktit gieldalaččaid jiena mearrádusdahkamii ja juohkit iežaset máhtu oktasaš ovddidanbargui.

Searvvit leat gildii dehálaš ovttasbargoguoimmit. Searvvit ja gielda ordnejit ovttasbarggus máŋggalágan doaimmaid, dego iešguđetlágan dáhpáhusaid ja dilálašvuođaid. Gielda doarju servviid doaibmama earet eará doarjagiiguin ja fállá sajiid servviid geavahussii. Searvvit leat mielde maiddái gieldda váikkuhandoaibmaorgánain, dego ovdamearkan vuorrasiid- ja lápmásiidstivrras.

Gieldda ja organisašuvnnaid ovttasbarggu ovddideames vástida organisašuvdnakontáktaolmmoš.

 

Servviid oktavuođadieđut

Juos searvát ii oidno vulobealde listtus, fina registreremin ja almmuheamen searvát doaibmidieđuid Lappilaiset.fi-neahttabálvalussii. Bálvalus lea oassi Toimeksi.fi-bálvalusa, mii leat váldegotti dási organisašuvdnadieđu kanála.

Print icon print page
share page: