Asttuáigedoaibma (lihkadanbálvalusat ja nuoraidbargu)

Asttuáigedoaibma vástida oppalaš lihkadeami hárjeheami gáibádusain. Ordnet gieldda bargoveaga bargonávccaid bajásdoalli doaimma, ee. boddolášmmohallamiid ja smávvajoavkkuid. Lassin ordnet máŋggabealat sierrajoavkkuid lihkadanrávvema.

Nuoraidbargu doaibmá anárlaš nuoraid buresveadjima ovdii. Vuohkin ovddidit leat searvvušlaš nuoraiddoaibma, oktagaslaš doarjja ja máŋggaámmátlaš ja -servodatlaš bargovuogit. Nuoraidbargu ollašuhttá ohcci nuoraidbarggu ja doarju nuoraidstivrra doaimma. Viestintäpaja doaibmá nuoraid bargobádjin ja nuoraidalmmuheami máŋggabealat doaibmaguovddážin.

Asttuáigečálli, tel 0400 172 304

Print icon print page
share page: