Kulturbálvalusat

Máŋggakultuvrralaš Anár figgá gieldda doaimmain láhčit buorre vejolašvuođaid iešguđet kulturhámi hárjeheapmái. Kulturdoaibma vástida gielddalaš ealligovvateáhterdoaimmas sihke máŋggalágan dáhpáhusaid ja čájáhusaid organiseremis ja koordineremis. Kulturčálli Mirja Karjalainen, 040 7767546


Gieldda ávvodoalut

Anára gielda ordne ovttasbarggus Anára searvegottiin nationála veteránabeaivvi ávvodoalu jahkásaččat cuoŋománus ja iehčanasvuođabeaivvi ávvodoalu 6.12. Doaluide sáhttet buohkat oassálastit.

Kulturmátkkit: Kulturdoaibma ordne gaskkohagaid gieldalaččaide vejolašvuođa oassálastit kulturmátkái juogo gieldda siste dahje lagašgielddaid kulturdáhpáhusaide.

Konsearttat, teáhterbihtát ja eará dáhpáhusat miehtá jagi gullet kulturdoaimma bálvalusaide. Ovttasbargu Lappi Kamariorkesteriin, Konsertti joka kouluun -fidnuin, Tanssiteatteri Rimpparemmiin ja máŋggain eará ovttaskas oassebellin dáhkidit máŋggabealat kulturfálaldagaid Anárii. Loaiddastanjoavkkut, mat turneas galledit Anáris, riggudahttet ovttas báikkálaš kultuvrrain Anára máŋggabealat kulturfálaldaga.

Anárvahkkut čohkkejit oktii guovllu árbevirolaš ja ođđa geassedáhpáhusaid ássiid ja mátkkošteddjiid illun. Prográmmii leat árbevirolaččat gullan prográmma buotahkásaččaide – gilášfeasttat, gollegilvvut, mánáiddáhpáhusat, márkanat, konsearttat, girkodáhpáhusat, pelimannidáhpáhusat, dáiddačájáhusat, vánddardeapmi, dánsun, lávlun, teáhter ja čáhcekrossa.

Oahpásmuva Ánarvahkkuide čujuhusas www.inariviikot.fi

Anár ja sámekultuvra

Anár lea máŋggakultuvrralaš gielda, gos bálddalagaid ellet suopmelaš, anáraš, nuortalaš ja davvisápmelaš kultuvrrat. Anáris lea Sámekulturguovddáš Sajos, sámemusea Siida, YLE Sápmi, Sámediggi ja sámegirku. Skábmagovat-ealligovvafestivála čájeha álgoálbmogiid ealligovvabuvttadusa Anára girkosiiddas jahkásaččat ođđajagimánus. Borgemánus Ijahis idja -musihkkadáhpáhusas loaiddastit máŋggabealagit sámemusihkkárat. Anára gieldda kulturdoaibma doarju dáhpáhusaid.


Kulturdoaimma sajit

Rávesolbmuidskuvlla ja kultuvrra doaibmansadji Kuulas, Avvil

Kuulas heive kursa-, oahppo- ja loaiddastansadjin. Kuulasis ordnet maiddái dáiddačájáhusaid ja konsearttaid. Sadji lea kulturdoaimma ja rávesolbmuidskuvlla oktasaš geavahusas. Kuulas-dáiddačájáhussaji (Ivalontie 6) várremat kulturčállis mirja.karjalainen@inari.fi

Ealligovvateáhter Aslak, Avvil

Ealligovvateáhter Aslak doaibmá aktiivvalaččat ja fállá vuođđoprográmma lassin mediabajásgeassima doarjun dihte ealligovvačájáhusaid árrabajásgeassinahkásaš mánáide, vuođđoskuvllalaččaide, sierrajoavkkuide ja ealáhatolbmuide.

Oktavuođadieđut: Kulturčálli Mirja Karjalainen, 040 7767546, mirja.karjalainen@inari.fi dahje aslak@inari.fi
Liŋkkat: http://www.facebook.com/elokuvateatteriaslak

Print icon print page
share page: