Aanaar kieldâ ávus pargosajeh

Aanaar kieldâ ávus pargosajeh


Eres Aanaar kieldâ kuávlu ávus pargosajeh
Pargoucâmušah toimâttuvvojeh pargoadeleijei
jieškote-uv almottâsâst rävvejum vuovvijn.

Print icon print page
share page: