Adde macâttâs

Tain luámáttuvváin tun puávtáh adeliđ macâttâs, mii kuáská Aanaar kieldân já www-sijđoid. Čääli noomâd já šleđgâpostâčujottâsâd ohtâvuotâväldim várás.

Macâttâsloová peht ij koolgâ vuolgâttiđ ärgiluándulijd tiäđuid, tego tiervâsvuođâtiäđuid, paŋkkitili numerijd, persovntubdâlduvâid teikâ västideijee. Vääldi tágárij ašijguin njuolgist ohtâvuođâ mijjân. Taa mii ohtâvuotâtiäđuh.

 

 
Print icon print page
share page: