Haldâttâhuásádâh

Anne-Marie Kalla, viestâdem- já ohtsâštoimâhovdâ, anarâškielâ, puh. 040 723 0697 

Jenni Mattila, anarâškielâ,

Teknisâš uásádâh

Kaavam, karttim já eennâmhaahâm

Kaavaminsiner Venla Jomppanen, orjâlâškielâ, puh. 040 621 3823

Čuovviittâsuásádâh

Avveel peivikiäčču:
orjâlâškielâjuávkku Násti, orjâlâškielâ, puh. 040 820 9257

Aanaar peivikiäčču:
Orjâlâškielâjuávkku Urbi, orjâlâškielâ, puh. 040 744 0542

Nuorttâlâškielâ kielâpiervâl Avveel, nuorttâlâškielâ, puh. 040 485 7350

Nuorttâlâškielâ kielâpiervâl Čevetjävri, nuorttâlâškielâ puh. 040 631 1098

Anarâškielâ kielâpiervâleh:

Kuáti, Avveel, puh. 040 530 9808 (1.8. rääjist kieldâ jieijâs toimâ)
Pierv
âl, Aanaar markkân, puh. 040 743 7954 (1.8. rääjist kieldâ jieijâs toimâ)
Piäju, Aanaar markkân, puh. 040 143 0195 (1.8. rääjist kieldâ jieijâs toimâ)

Aanaar škovlâ

Jonna Alava, škovlâjotteem -já eehidpeivikerhostivrejeijee, anarâškielâ já orjâlâškielâ, puh. 040 579 0162

Tarja Aikio, toimâttâhčällee, anarâškielâ, puh. 040 589 5684

Kaisu Hautala, luokamáttáátteijee, ovdâmáttááttâs já 2. lk anarâškielâ, puh. 040-182 8960

Minna Lampinen, luokamáttáátteijee, 1. lk anarâškielâ, puh. 040-485 5736

Siiri Magga, luokamáttáátteijee, ovdâ- 2. lk orjâlâškielâ, puh. 040-578 7681

Emilia Nieminen, luokamáttáátteijee, 3.-4. lk anarâškielâ, puh. 040-578 9328

Saammâl Morottaja, luokamáttáátteijee, 5. -6. lk anarâškielâ, puh. 040-578 8225

Inker-Anne Magga, luokamáttáátteijee, 3.-4. lk orjâlâškielâ, puh. 040-578 7863

Margareetta Suoninen, luokamáttáátteijee 5.-6. lk orjâlâškielâ, puh. 040-357 7125

Maijukka Pyykkö, amnâsmáttáátteijee smi, luokajođetteijee 7.-9. lk anarâškielâ, puh. 040-578 8369

Marke Laaksonen, eenikielâ amnâsmáttáátteijee anarâškielâ, puh. 040-726 7964

Seitamaija Keskitalo, matematiik já fyysiik já kemian amnâsmáttáátteijee, orjâlâškielâ, uápuistivrejeijee, puh. 040-167 6506

Elle-Maaret Näkkäläjärvi, värirehtor, eenikielâ amnâsmáttáátteijee orjâlâškielâ, luokajođetteijee 7.-9. lk smp, puh. 040-578 9916

Kristen-Anne Magga, škovlâjotteem- já eehidpeivikerhostivrejeijee orjâlâškielâ, puh. 040-3532280

Anniina Veitonmäki, škovlâjotteem- já eehidpeivikerhostivrejeijee anarâškielâ, puh. 040-6700849

 

Avveel vyelitääsi škovlâ:

Pirkko Olli, rehtor, orjâlâškielâ, puh. 0400 243 721

Kaija Saijets, luokamáttáátteijee, orjâlâškielâ kielâlávgumluokah Ovdâ-2, puh. 040 027 8251

Tania-Maria Moilanen, luokamáttáátteijee, anarâškielâ luokah 1-4, puh. 040 763 7273

Maarit Niittyvuopio, luokamáttáátteijee, orjâlâškielâ luokah 4-5, puh. 040 576 3393

Salli Konttinen, amnâsmáttáátteijee, orjâlâškielâ luokah 4-6, puh. 040 573 1911

 

Čevetjäävri škovlâ:

Hanna-Maaria Kiprianoff, nuorttâlâškielâ lehtor, nuorttâlâškielâ, puh. 040 593 0233

Tero Harju, škovlâjotteemstivrejeijee, nuorttâlâškielâ, puh. 040 634 2092

Hilkka Pakisjärvi, Lájádâshuolâtteijee / purrâmušjyehim, nuorttâlâškielâ, puh. 040 567 9289

 

Avveel pajetääsi škovlâ:

Marjaana Aikio, ÄIPSM, SUSA, orjâlâškielâ, puh. 040 574 2435

Salli Konttinen, PSMA2, BI, GE, YH, UE, orjâlâškielâ, puh. 040 573 1911

 

Avveel luvâttâh:

Marjaana Aikio, ÄISPM, PSMA2, PSMB2/3, orjâlâškielâ,  puh. 040 574 2435

Teija Linnanmäki, ÄIISM, ISMA2, anarâškielâ

 

Sosiaal- já tiervâsvuođâuásádâh:

 

Avveel tiervâsvuođâkuávdáš:

Mirja Laiti, ávustipšo hovdâ, orjâlâškielâ, puh. 040 844 5627

Aino Kitti, piergâshuolâtteijee, anarâškielâ, puh. 040 197 3285

Tiervâsvuođâkuávdáá seŋgâuásádâh:

Merja Nuppula, aldatipšoo, anarâškielâ, puh. 040 770 9186

Pirjo Valikainen, vuáđutipšoo, anarâškielâ, puh.  040 770 9186

Njäälmi tiervâsvuođâhuolâttâs:

Katariina Musta, čuovviittâspänitipšoo, anarâškielâ, puh.040 835 6796

Elle-Mari Aikio-Jumisko, njälmi- já pänitipšoo, orjâlâškielâ, puh. 040 830 8936

Aanaar markkân tiervâsvuođâtáálu:

Raisa Aaltonen, tiervâsvuođâtipšoo, orjâlâškielâ (virgeriijâst) puh. 040 844 5628

Palvâlempäikki Männikkö:

Selma Nuorgam, aldatipšoo, orjâlâškielâ, puh. 040 727 3690

Kaija Tanhua, aldatipšoo, orjâlâškielâ, puh. 040 530 3741

Ilona Feodoroff, aldatipšoo, nuorttâlâškielâ, puh. 040 572 2740

Sari Mäkelä, aldatipšoo, nuorttâlâškielâ, puh. 040 572 2740

Päikkipalvâlem:

Marja-Leena Ranta, päikkitipšo pyecceitipšoo, anarâškielâ, puh. 040 672 7484

Armas Lantto, Njellim sijdâpargee, orjâlâškielâ, puh. 040 138 5960

Vilho Fofonoff, Čevetjäävri-Njiävđám kuávlu sijdâpargee, nuorttâlâškielâ, puh. 040 172 8431

Sointu Lintula, Čevetjäärvi-Pärttih kuávlu päikkipalvâlempargee, nuorttâlâškielâ, puh. 040 764 0863

Kirsti Mattus, Tave-Aanaar kuávlu päikkitipšoo, anarâškielâ, puh. 0400 167 972

Birgitta Magga, aldatipšoo, Tave-Aanaar kuávlu päikkipalvâlem, orjâlâškielâ, puh. 040 770 5176

Raisa Similä, pyecceitipšoo, orjâlâškielâ, puh. 040 782 8359

Tuija Hooli, aldatipšoo, Maadâ-Aanaar kuávlu, nuorttâlâškielâ, puh. 040 744 1846

Pirâsohtâdâh:

Marja Nuorgam, elleetuáhtár, orjâlâškielâ, puh. 0400 346 812

 

Print icon print page
share page: