INARIN KUNNAN SAAMEN KIELISTRATEGIA

Aanaar kieldâ säämi kielâstrategia


Inarin kunnan saamen kielistrategia hyväksyttiin valtuustossa 11.6.2020. Toimenpide-esityksiä viedään käytäntöön 2020-2021.

Tästä pääset lukemaan Inarin kunnan saamen kielistrategian (sisältäen saamelaisalueen kuntien yhteisen kielistrategian)
Tutustu myös saamelaiskäräjien tiedotussivustoon: Saamelaisten kielelliset oikeudet

Saamelaisalueen kuntien yhteisen saamen kielistrategian laadinta on kuntien omasta aloitteesta alkanut kehittämistoimi, jolla vahvistetaan saamen kielen asemaa kuntien palveluissa ja toteutetaan paremmin saamen kielilakia. Inarin kunta haki kielistrategiatyöhön Oikeusministeriön avustusta, jonka turvin palkattiin 4 kk hanketyöntekijä.  Hanketyöntekijä Tuuli Miettunen koordinoi strategian laadintaa Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnissa ja laati esityksen saamelaisalueen kuntien kielistrategiaksi.  Strategiatyössä hyödynnettiin Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Saamelaiskäräjien asiantuntemusta. Jokainen kunta on käsitellyt strategiaa omalta osaltaan kunnan luottamuselimissä ja yhteinen kielistrategia sisältäen kuntien tekemät muutokset ja lisäykset kootaan yhdeksi asiakirjaksi vuoden 2020 aikana.

 

 

 

Print icon print page
share page: