Suáluičielgi

SUÁLUIČIELGI – TUURISMKUÁVDÁŠ EUROOP ČOHHEEST
Suáluičielgi tuurismkuávdáš lii Aanaar kieldâst, Neeljišmaađij pellâst, suullân 250 kilometterid Näpikiärdust tavas, Suáluičielgi tuodârkuávlu já UKK-meecci paaldâst.

Suáluičielgi lii aalmugijkoskâsâš, lappivuoiŋâlâš sijdâ mučis tuodârmeecci kuávdoo. Tot lii lavvâ huksejum já äššigâšâidis maaŋgâpiälásávt palvâleijee. Suáluičielgi kulá Suomâ puárásumosáid čuoigâmkuávdáid.

Pirrâ lekkâs Tave-Euroop vijđásumos tuodârpajos, mast luándu putesvuotâ, muččâdvuotâ já tuoddârij joskâvuotâ adeleh saje uáččuđ: nuorttân lii eidusâš Suáluičielgi, viestârist Avveeljuuvâ kollešiälgusâš meccikuávlu, tavveen Loto já Čaarmâuáivái meeccih já mäddin Suobbâd äävih.

Ollâtásásâš palvâlusâi, hotellij, raavâdviäsui, lávguttuv já maaŋgâlágán aktiviteetâi lasseen láá Suáluičielgist fálusist luándust lihâdeijeid valjeest pyereest merkkejum čuoigâm- já vajâldemkäinuh. Lasseen kuávlu ivnáás kollehistorjá kiäsut maaŋgâid.
                    

Käldee já lasetiäđuh: www.saariselka.fi

Print icon print page
share page: