Inari monipaikkaisuuden huippukohteeksi

17.06.2021

Monipaikkaisuus ja etätyön tekeminen ovat nousseet koronapandemian aikana suosituksi, mitä Inarissakin edistetään ja hyödynnetään elinvoiman kasvattamiseksi. Inarin kunta on saanut Lapin liitolta Maakunnan omaehtoisen kehittämisen (AKKE) tukea Inari, monipaikkaisuuden huippukohteeksi –hankkeelle vuoden ajaksi. Hankkeessa paneudutaan ensimmäistä kertaa syvemmin etätyön edistämiseen matkailun näkökulmasta ja monipaikkaisuuden kehittämiseen kunnan palvelutarjonnan näkökulmasta.

Etätyön kehittäminen kiteytyy Inarin kunnan strategiassa voimakkaaseen identiteettiin ja yhteisöön, jonka mukaan uudet asukkaat otetaan avosylin vastaan ja toisaalta inarilaiseen toimintatapaan, jossa aluetta halutaan kehittää vetovoimaisuuden näkökulmasta. Tulijan näkökulmasta merkittävänä vetovoimatekijänä on Inarin ainutlaatuinen luonto, joka halutaan elää ja kokea vaikka hetken aikaa. Unelma kahdeksasta vuodenajasta, monipuolisesta luonnosta ja omintakeisesta inarilaisesta elämäntavasta elää muuttajan mielissä. Inarin kunnan ja alueen toimijoiden tulee kannustaa heidät tulemaan ja löytämään oman sielunmaisemansa sekä voimaantumaan ympäristöstään, hehkuttaa Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine.

Hankkeen tavoitteena on etätyön osalta vapaan ajan majoituskapasiteetin hyödyntäminen uudella tavalla ja etätyömahdollisuuksien tuotteistaminen sekä viestinnän kehittäminen. Monipaikkaisuuden edistämisen tavoitteena on saada Inarin kuntaan lisää asukkaita, saada ihmiset kokeilemaan Inarissa asumista, talon rakentamista ja asunnon hankkimista Inarin kunnasta sekä työskentelemään täällä, vaikka muuallakin on koti.

Toimenpiteinä ovat toimintamallin teettäminen, tiedon hankkiminen infotilaisuuksien kautta, viestiminen kohderyhmille ja testauskohteen eli pilotoinnin toteuttaminen.  Toimenpiteitä työstetään työpajatyönä yritysten ja etenkin Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n kanssa, joka jo nyt markkinoi alueemme etätyömahdollisuuksia  aktiivisesti.

Pääkohderyhmänä ovat alueen matkailutoimijat, Inarin kunnan eri toimialat ja sekä alueelliset asuntojen ja toimitilojen tarjoajat. Välilliset kohderyhmät ovat etätyömahdollisuuksia järjestävät yritykset ja etätyöpaikkaa etsivät ihmiset pääasiassa Suomessa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 46.500 €, josta Lapin liitolta saatiin 80 % Maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitustukea (AKKE-rahoitus) ja Inarin kunnan osuus on 20 % kustannuksista. Hanke toteutetaan Inari-Saariselkä-matkailualueella ajalla 17.5.2021 – 30.4.2022. Hankekoordinaattorin rekrytointi on parhaillaan käynnissä. 

Eikä tässä vielä kaikki, toteaa kunnan elinkeinohankkeista vastaava Marja Männistö ja lisää, että Inarin kunnassa on paneuduttu muutenkin uusien asukkaiden houkutteluun ja palvelujen kehittämiseen. Loppusuoralla oleva Inarin kunnan hallinnoima ESR-rahoitteinen Sujuvasti arktiseen elämään - työperäisten maahanmuuttajien asettautumispalvelujen kehittäminen Inarissa -hankkeen avulla on toteutettu toimintamalli ja palvelupolku Inarin kuntaan vieraskielisten asukkaiden palvelemiseksi. Lisäksi Inarin kunta jatkaa muuttajakampanjaa myöntämällä vuonna 2021 kuntaan muuttaneille 50 euron arvoisen Inari-passin, jolla uusi asukas saa kansalaisopiston sekä kulttuuri-ja liikuntatoimen palveluita. Uuden asukkaan on itse ilmoittauduttava kuntalaiseksi kunnan kotisivuilla, sillä Inari-passia ei lähetetä automaattisesti.

Lisätietoa:

Kuntarahoittaja ja hankkeen hallinnoija; Inarin kunta/Yritys- ja kehittämispalvelut, yhteyshenkilö kehittämiskoordinaattori Marja Männistö, marja.mannisto@inari.fi, gsm 0400-231765, www.inari.fi 

Hankeen rahoittaja: Lapin liitto

Lapin liiton vaakuna

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 
Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: