Aanaar kieldâ pirâsohtâdâh

Aanaar kieldâ pirâsohtâdâh västid Aanaar já Ucjuuvâ kieldâi elleitálhudemhuolâttâs, pirâstiervâsvuotâhuolâttâs já táálunkuávlutooimâ virgeomâhâšpargoin. Ohtâduv toimâm mittomeerrin lii turviđ Aanaar já Ucjuuvâ ässeid makkuutteijee já tiervâslii eellimpirrâs.

Pirâsohtâduv laavâst asâttum pargoh láá:

  • elleetavdâlaavâ já elleesuojâlemlaavâ miäldásiih pargoh
  • elleitálhudemhuolâttâs (vuáđuelleetuáhtárpalvâlusah)
  • pirâstiervâsvuotâkocceem, moos kuleh purrâmuškálvukocceem, tiervâsvuotâsuojâlem kocceem, aassâmtiervâsvuotâ já
  • tubbááklaavâ kocceem
  • táálunkuávluiäláttâsvirgeomâháá pargoh

Arktâsii Laapi pirâssuojâlem

Suáđikylá kieldâ västid 1.1.2020 rääjist Suáđikylá, Aanaar, Muonio, Iänuduv já Ucjuuvâ kieldâi pirâssuojâlemvirgeomâháá pargoin.

Pirâssuojâlemvirgeomâháá pargon lii ei. lopeucâmušâi já almottâsâi kieđâvuššâm, kocceemtäärhistmeh, pirrâs tile čuávvum, ciälkkámušâi rähtim, miärádâsâi adelem sehe kieldâlij ravvim.

Arktâsii Laapi pirâssuojâlem viermisiijđoh já ohtâvuotâtiäđuh

Pirâsohtâduv saje já ohtâvuotâtiäđuh

Pirâsohtâduv toimâvisteh láá tiervâsvuotâkuávdáá paaldâst nk. elleituáhtár táálust.

Kollimčujottâs: Aanaar kieldâ pirâsohtâdâh, Latutie 1, 99800 Avveel
Postâčujottâs: Aanaar kieldâ pirâsohtâdâh, Piiskuntie 2, 99800 Avveel

Elleitálhudemhuolâttâs - Äigiväridem argâpeeivij tme. 08-09:00:

Kieldâelleituáhtár puh. 0400 398 908
Kieldâelleituáhtár puh. 0400 346 812
Kieldâelleituáhtár puh. 040 672 4428
Sajasiih 0400 291 822

Kocceem puh. 0600 1 6633

Mäksimnáál palvâlemnummeer já suáittim numerân máksá argâpeeivij tme. 16-08, oholoopâi já argâpoosij 2,89 €/min + pvm. Kocceem lii tuše huápulij puácuvuotâtábáhtusâi várás.

Pirâstiervâsvuotâhuolâttâs

Pirâsohtâduv jođetteijee Minna Saramo puh. 0400 662 510

- haldâttâhliih pargoh, purrâmâškálvu- já tubbááklaavâ miäldásâš kocceem, aassâmtiervâsvuotâ- já visteáimuääših

Tiervâsvuotâsuojâlemtärhisteijee puh. 040 124 4977

- tiervâsvuotâsuojâlem- tubbáák- já purrâmuškálvukocceem, aassâmtiervâsvuotâ- já visteáimuääših

Tiervâsvuotâsuojâlemtärhisteijeid fättee puhelimáin vissásumosávt argâpeeivij tme. 08:00-10:00

Táálunkuávlupalvâlusah

Eennâmtuálučällee puh. 040 357 6077

šleđgâpostâčujottâs: maaseututoimi@inari.fi

Print icon print page
share page: