Sijdokáártáh

Aanaar markkân 
Avveel
Kiäváájävri
Suáluičielgi

Pikkupetsamo

Tiärmááh
Čevetjävri
Njellim

Palvelupisteet; Nellim

©Maanmittauslaitos, lupa nro 137/MML/08