Hankkeet Inarin kunnankirjastossa

Inarin kunnankirjasto toimii hallinnoivana kirjastona kaikkien Lapin kirjastojen yhteisessä hankkeessa Lukutaidon valmiuksia Lapin malliin 2.4.2024 - 31.12.2025. 

Hankkeessa kehitetään ja vakiinnutetaan systemaattinen, pedagogiseen otteeseen perustuva malli kirjastojen ja varhaiskasvatuksen lukutaitoyhteistyölle kaikissa Lapin kunnissa.

Hankkeen sisältönä on valjastaa kirjastojen pitkä satutuntiperinne tietoisesti, näkyvästi ja tuloksekkaasti välineeksi kirjastojen ja varhaiskasvatuksen yhteiseen lukutaitotyöhön. Kirjastoille tämä tarkoittaa, että satutuntien tehtäväksi määritellään lukutaidon valmiuksien tukeminen sekä omaksutaan käytännön keinot tämän tehtävän täyttämiseksi. Varhaiskasvatukselle lukutaitoyhteistyö kirjaston kanssa tuo mukanaan säännölliset ns. pedagogiset satutunnit sekä niiden antia vahvistavan kerrontatyökalun lasten kielellisten valmiuksien kehittämiseksi.

Hankkeessa työntekijöinä ovat Reija Portti ja Anna Roos. Heidät tavoittaa sähköpostitse etunimi.sukunimi@inari.fi ja toistaiseksi Inarin Saamelaiskirjaston puhelimesta 0405929915.

Tarvittaessa lisätietoja antaa kirjastotoimenjohtaja Virpi Veskoniemi, virpi.veskoniemi@inari.fi, puh. 040 1583262.


Inarin kunnankirjasto toteutti ajalla 1.4.2022 - 31.12.2023 Lukutaitoyhteistyön Inarin-malli -hankken. Hankkeessa jatkokehitettiin ja vietiin käytäntöön ylihallinnollista ja sektorirajat ylittävää lukutaitoyhteistyötä. Hanke on jatkoa aikaisemmille Lukeminen harrastukseksi - ja Lukukuntoa! -hankkeille. Hanketta rahoittavat Opetushallituksen Lukuliike ja Inarin kunta.

Tarkempia tietoja hankkeesta ja Lukutaitoyhteistyön Inarin-mallista löytyy hankesivulta.


Inarin kunnankirjasto toteutti ajalla 15.3. - 31.12.2021 Lukukuntoa! -hanketta, joka on osa Opetushallituksen Lukuliike -kokonaisuutta. Toteuttajakumppanina oli Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Hankkeessa pureuduttiin monipuolisen lukutaidon edistämiseen yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen ja vapaa-aikatoimen, Inarin luterilaisen seurakunnan diakoniatyön ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen toimijoiden kanssa. Kohderyhmänä ovat aikuiset ja nuoret aikuiset.

Hanke on päättynyt joulukuun 2021 lopussa. Hanketyöntekijät hankkeessa olivat Reija Portti ja Anna Roos. Tarvittaessa lisätietoja antaa kirjastotoimenjohtaja Virpi Veskoniemi, virpi.veskoniemi@inari.fi, puh. 040 1583262.


Lukeminen harrastuksi -hanke toteutettiin ajalla 2020 - 28.2.2021. Hanke sai AVI:n myöntämän valtionavustuksen.

Hankkeen tarkoitus oli kasvattaa lapsia lukijuuteen. Lukeminen on harrastus, jossa voi kehittyä. Hankkeessa kiinnitettiin huomiota lasten kasvuyhteisöjen valmiuksiin tukea lasten lukutaidon ja -kiinnostuksen kehittymistä. Hankkeessa laadittiin Inarin kunnankirjastolle lukijuuskasvatussuunnitelma. Erilaisia toimenpiteitä kokeiltiin ja kehitettiin tavoitteena saada pysyviä, tehokkaita työmenetelmiä mm. kirjaston satutunneille ja kouluyhteistyöhön.

Hanke on päättynyt helmikuun 2021 lopussa. Hanketyöntekijät hankkeessa olivat Reija Portti ja Anna Roos. Tarvittaessa lisätietoja antaa kirjastotoimenjohtaja Virpi Veskoniemi, virpi.veskoniemi@inari.fi, puh. 040 1583262.


Inarin kunnankirjasto on ollut mukana Sitran Kirjastoista kansanvallan foorumeita -hankkeessa. Siinä kehitettiin konsepteja, joiden avulla kirjastot voivat toimia osallistumisen, kohtaamisten ja turvallisen yhteiskunnallisen keskustelun alustoina.

Aluehallintovirasto, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Sitra ovat tuottaneet aiheesta esittelyvideon yhteistyössä PaikallisTV:n kanssa.

Hanke on päättynyt kesäkuun 2021 alussa. Hanketyöntekijä hankkeessa oli FM Tapio Kumpula Tarvittaessa lisätietoja antaa kirjastonhoitaja Arja Kuisma, arja.kuisma@inari.fi, puh. 040 6211360.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: