Om webbplatsen

Den senaste större uppdateringen på denna webbplats skedde i oktober 2012. Syftet med den nya sajten är att ge information på ett mer användarvänligt sätt och göra informationssökning lättare.

Information på vår svenskspråkiga sida är riktad till turister och övriga besökare. Information om tjänster till lokalbefolkningen i Enare översätts vanligtvis inte till svenska.

Uppdateringar

Förvaltningsavdelningen  ansvarar för uppdatering av denna webbplats. Du kan sända respons genom blanketten (se länken). Blankettens fält heter på svenska “namn”, ”e-post” och ”respons”.

Respons

 

Senaste uppdateringar

[24.11.2020] Sök resultat

[12.11.2020] Förstasida

[12.11.2020] Yleiset sisältöelementit

[09.11.2020] Trafiken

[09.11.2020] Tjänster

[04.11.2020] Sivukartta ruotsi

[03.11.2020] Kontaktuppgifter

[03.03.2020] Tourism

[03.03.2020] Kommunen

[03.03.2020] Information

Print icon print page
share page: