Information

Enare är Finlands största kommun. Kommunen grundades år 1876 och dess totala yta är 17 321 km2, varav vattenarealen utgör 2 148 km2 och landytan 15 173 km2.

Lemmenjoki nationalpark och en del av Urho Kekkonens nationalpark är belägna i Enare kommun.

Det finns ca 7 000 invånare i Enare kommun, varav en tredjedel är samer, som tillhör Finlands ursprungsbefolkning. Cirka 400 talar samiska som modersmål.

De största arbetsgivarna är Enare kommun, Gränsbevakningsväsendet och Forststyrelsen. Turismen utgör en viktig del av Enare kommuns näringsliv. Antalet registrerade övernattningar i Enare är ca 576 500 årligen. Det finns 15 000 bäddplatser i Enare kommun, på Saariselkä finns 13 500.

Andra tjänster som Enare kommun erbjuder är konsumentrådgivning, vikarieringstjänster, brand- och räddningstjänst samt fritidstjänster i Ivalo idrotts- och ungdomshus och det finns även idrottsplaner, simhall, klubbverksamhet, kommunikationsverkstad, replokaler för ungdomsband och biografen Aslak i Ivalo.

Kontakt information: 
inari@inari.fi 

Print icon print page
share page: