Kommunen

Enare är en kommun, dvs. en enhet i den offentliga förvaltningen, som verkar på lokal nivå. Oftast är det den minsta enheten med en demokratiskt vald förvaltning. Enligt kommunlagen är kommunens uppgift att uppehålla välmågan och verka för en hållbar utveckling.

Kommunförvaltningen svarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt för förberedandet av beslut, för genomförandet av besluten och övervakningen av lagenligheten. Kommunförvaltningen övervakar kommunens intressen, representerar kommunen och för dess talan.
Kommunförvaltningens föredragande är kommunchefen Reijo Timperi.

Verksamheten underställt kommunförvaltningen och nämnderna sker på avdelningarna. I kommunhuset finns en förvaltningsavdelning, utbildningsavdelning, social- och hälsoavdelning och en teknisk avdelning. Avdelningen och verksamheten underställt varje nämnd leds av nämndens föredragande som valts av kommunförvaltningen och som även är avdelningschef.

Kontaktuppgifter

Enare kommun
Piiskuntie 2
99800 Ivalo
FINLAND
Tel. +358 16 687111
Fax +358 16 662 628
www.inari.fi


De personliga e-postadresserna har formen: förnamn.efternamn@inari.fi