Kommunen

Enare är en kommun, dvs. en enhet i den offentliga förvaltningen, som verkar på lokal nivå. Oftast är det den minsta enheten med en demokratiskt vald förvaltning. Enligt kommunlagen är kommunens uppgift att uppehålla välmågan och verka för en hållbar utveckling.

Kommunförvaltningen svarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt för förberedandet av beslut, för genomförandet av besluten och övervakningen av lagenligheten. Kommunförvaltningen övervakar kommunens intressen, representerar kommunen och för dess talan. Kommunförvaltningens föredragande är kommunchefen Tommi Kasurinen. 

Verksamheten underställt kommunförvaltningen och nämnderna sker på avdelningarna. I kommunhuset finns en förvaltningsavdelning, utbildningsavdelning, social- och hälsoavdelning och en teknisk avdelning. Avdelningen och verksamheten underställt varje nämnd leds av nämndens föredragande som valts av kommunförvaltningen och som även är avdelningschef.

Kontaktuppgifter

Enare kommun
Piiskuntie 2
99800 Ivalo
FINLAND
Tel. +358 40 188 7111 
inari@inari.fi
www.inari.fi

De personliga e-postadresserna har formen: förnamn.efternamn@inari.fi

 

Print icon print page
share page: