Den inre gränskontrollen återinförs vid Finlands gränser 28.12– hälsosäkerhetsåtgärderna skärps, undantag för invånare på gränsorterna

30.12.2021

Redigerat sammandrag av Statrådets pressmeddelande 

Den inre gränskontrollen återinförs i stor omfattning i trafiken mellan Finland och alla Schengenländer. Beslutet gäller till och med den 16 januari.

Alla som anländer till Finland från utlandet ska visa upp både ett intyg över full vaccinationsserie eller ett intyg över att ha insjuknat i covid-19 för mindre än sex månader sedan och ett intyg över negativt covid-19-test som är högst 48 timmar gammalt. Kravet gäller till och med den 31 december 2021 för personer födda 2005 eller tidigare och från och med den 1 januari 2022 för personer födda 2006 eller tidigare.

Med avvikelse från det som nämnts ovan får invånare på gränsorterna vid Finlands och Sveriges samt Finlands och Norges landgräns anlända till Finland, om de har antingen ett intyg över en godkänd vaccinationsserie mot covid-19, EU:s digitala covidintyg över genomgången covid-19-infektion högst sex månader tidigare eller ett intyg över negativt resultat av ett covid-19-test som tagits högst 7 dygn före ankomsten till Finland. Till gränsorterna vid Finlands och Norges landgräns hör i Norge kommunerna Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby och Sør-Varanger, i Finland kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki.

Intyg över negativt covid-19-test krävs inte av finska medborgare, utlänningar som varaktigt bor i Finland eller personer vars inresa beror på en nödvändig orsak, till exempel tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl. Kravet att uppvisa de intyg som fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar och regionförvaltningsverkens beslut om obligatoriska hälsokontroller gäller dock alla resenärer.

Finländska resenärer bör också beakta att även om de kan resa till Finland utan ett test kan andra länder och flygbolag ha egna testkrav.

Mer information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Betjäning ges på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret +358 295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen rajavartiolaitos@raja.fi.
  
Om du har frågor om vilka vacciner som godkänns, om kraven på testning eller karantän, kan du kontakta statsrådets telefontjänst för coronainfo på numret +358 295 535 535 eller läsa mer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Gränsbevakningsväsendets corona-info
 

Print icon print page
share page: