Rávesolbmuidskuvla

Sáhtát almmuhit kurssaide maiddái interneahtas.  Neahttačujuhus lea https://www.opistopalvelut.fi/inari/index.asp
 

Anára rávesolbmuidskuvlla ulbmilin lea fállat oahpahusa olles gieldda viidodagas. Rávesolbmuidskuvla lea rabas buohkaide ja almmuhemiin várret báikki kursii.
Anára rávesolbmuidskuvla bargá ovttasbarggu gieldda ja Lappi leana viidodagas doaibmi oahppolágádusaiguin, universitehtaiguin ja eará skuvlejeaddjiiguin ja maiddái čanasjoavkkuiguin.  Buresboahtin studeret Anára rávesolbmuidskuvlii.

 DIEĐIHEAPMI
Skuvlla studerenjoavkkuin, oahppoprográmmii boahtti nuppástusain ja ođđa kurssain dieđihuvvo Inarilainen-aviissas ja Radio Inaris

SKUVLLA OKTAVUOHTADIEĐUT


Poastačujuhus: Piiskuntie 2, 99800 Avvil
Uksačujuhus: Gielddadállu, Avvil
Fax: 016-662738

Rektor Jyrki Kivi
Telefon:0400 342 520
Šleađgapoasta:jyrki.kivi@inari.fi
Doaimmahatčálli Maija Karjalainen p. 040 747 5484
Tekstiilabarggu oahpaheaddji Terttu Saniola p. 040 744 6057
Musihkaoahpaheaddji Sirpa Pollari-Näkkäläjärvi p. 040 748 3232
Print icon print page
share page: