Lihkadandoaimma

ALMMOLAŠ DIEĐUT

BARGOVEAHKA

Lihkadančálli  0400-172304              
Sierrajoavkkuid lihkadanjođiheaddji  040-7605139              
Vuodjanoahpaheaddji / vuodjangohcci  0400-528681
Lihkadanbáikkiid fuolaheaddjit 0400-522381 (gohcinnummir)

DOAIBMAN

Lihkadandoaimma lágideapmi

Sierrajoavkkuid lihkadeapmi
mánáid lihkadeapmi (lihkadanstoahkanskuvllat)
barggus fidniid álšalihkadeapmi (ovttasbarggus rávesolbmuidskuvllain ja servviiguin)
Fápmu ja Dássedeaddu boarrásiidda -prošeavtta olis doaibman
vuodjanoahpahus
doarjjabálvalusat valástallanservviid dáhpáhusain

Lihkadanservviid doarjun
Jahkásaš vuođđo-, sierra- ja čuozáhatdoarjagat
doarjjabálvalusat servviide
dáhpáhusaid koordineren
skuvllaid lihkadansáliid eahketvuoruid koordineren

Sislihkadanbáikkiid fuolaheapmi
Avvila Jiekŋahálla
Avvila Valástallandállu

Láigogiddodagat ja -visttit
Avvila Valástallan- ja Nuoraiddállu (ovttas nuoraiddoaimmain)
Avvila Jiekŋahálla
Anára Juutuanvaara čuoiganguovddáža visttit
Anára (álšasále )
Avvila Bargiiddállu (sisbáhčin ja heaibun)
Avvila Jänkkävaara fuolahusgohpet
Avvila Vuojadanhálla (Rádjegozáhuslágádus)
Vävyniemen skeittitilat

Olgolihkadanbáikkiid dikšun gullá TEKNIHKALAŠ doibmii
- Čuoiganláhttut - Avvil birrasiiguin ja boaittobeale gilit
- Suoločielggi láhttuin fuolaha Suoločielggi dikšunossodatgoddi
- Anára kirkosiidda láhttuin fuolaha Inarin Yritys (oastobálvalussan)
- Luistensajit
- Valástallangiettit
- Álša- ja lihkadanbálggis
- Mohtorgielkámáđit
Print icon print page
share page: