Beaivedikšubálvalusat

Beaivedikšunhoavda Pirkko Saarela
tel. 040 744 1259
Email: pirkko.saarela@inari.fi

Bearašbeaivedikšunjođiheaddji
tel. 040 744 1210

(13.8.2014)
 

Avvila beaiveruoktu


čuj. Eetuntie 1, 99800 Avvil, tel. 0400-398265

50- báikásaš mánáid beaiveruoktu, gos doibmet njeallje mánáidjoavkku. Beaiveruoktu doaibmá árgabeivviin

s. dmu: 7.00-17.00 gaskasaš áigge. Vuorrobearašbeaiveruoktot lea čohkkejuvvon Avvila birrasa vuorrodikšun (eahket- ja vahkuloahppadikšun)
 
Beaivedikšu Nâsti/Avvil čuj. Kinttupolku 2C 14, 99800 Avvil, tel. 040-8209257
Davvisámegielat mánáidjoavkku

Esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoitoryhmä Suopursut

Ivalon päiväkoti, os. Ivalon ala-aste, Koppelontie 4, 99800 Ivalo, puh. 040 765 9227

Suoločielggi beaiveruoktu čuj. Seitapolku 12, 99830 Suoločielgi, tel. 040-441201

20-báikásaš beaiveruoktu, gos lágiduvvo beaivedivššu lassin dárbbu mielde maiddái eahket-, idja- ja vahkuloahppadikšun. Suoločielggi beaiveruovttus addojuvvo ovdaoahpahus 6-jahkásaš mánáide.Ivalo-Saariselkä-alueen yöhoito on keskitetty Saariselän päiiväkotiin.

Seitapolku 12, 99830 Saariselkä, puh. 040-441201

Bearašbeaivedivššu Bearašbeaivedikšunjođiheaddji tel.040 744 1210

Beaivedikšunhoavda Pirkko Saarela Tel. 040 744 1259
Divššára ruovttus dáhpáhuvvan bearašbeaivedikšu lágiduvvo Avvilis, Dearpmážis ja dárbbu mielde maiddái eará giliin.

 

Anára beaiveruoktu čuj. Saarikoskentie, 99870 Anár, tel. 040-153 3971
beaiveruoktu, gos lágiduvvo beaivedivššu lassin dárbbu mielde maiddái eahket- ja vahkuloahppadikšun.

 

Beaivedikšu Urbi/Anár čuj. Saarikoskentie, 99870 Anár, tel. 040-7440542

davvisámegielat bearašbeaiveruoktu

 

Nuortalašgiela giellabeassi Pe'sser

čuj. Kinttupolku 2 C 16, 99800 Avvil, tel. 040-4857350

nuortalašgielat bearašbeaiveruoktu, gos doaibma ollašuhtto giellalávgunvuogi geavahemiin

Näätämön ryhmäperhepäiväkoti Tintit

Sevettijärventie 12245 A 4 99940 Näätämö, puh. 040 1475229

 

1. Anárašgielat giellabeassi Piervâl  čuj. Siulatie 14, 99870 Anár, tel. 040-7288411

anárašgielat bearašbeaiveruoktu, gos doaibma ollašuhtto giellalávgunvuogi geavahemiin. Giellabeassi doaibmá árgabeivviin s. dmu: 8.00-16.00. Anárašgiela giellabeasi doallá bajás Anaraskiela Servi rs. Anára gielda lea oastán giellabeassebálvalusaid mearreáigásaš soahpamušain j. 2002 rájes.

 

2. Anárašgielat giellabeassi Kuáti čuj. Koppelontie 4 A 2, 99870 Inari, puh. 040-530 9808

anárašgielat bearašbeaiveruoktu, gos doaibma ollašuhtto giellalávgunvuogi geavahemiin. Giellabeassi doaibmá árgabeivviin s. dmu: 8.00-16.00. Anárašgiela giellabeasi doallá bajás Anaraskiela Servi rs. Anára gielda lea oastán giellabeassebálvalusaid mearreáigásaš soahpamušain j. 2002 rájes.

 

3. Anárašgielat giellabeassi Piervâl čuj. Postimatintie 1B , 99870 Inari, puh. 040-143 0195

anárašgielat bearašbeaiveruoktu, gos doaibma ollašuhtto giellalávgunvuogi geavahemiin. Giellabeassi doaibmá árgabeivviin s. dmu: 8.00-16.00. Anárašgiela giellabeasi doallá bajás Anaraskiela Servi rs. Anára gielda lea oastán giellabeassebálvalusaid mearreáigásaš soahpamušain j. 2002 rájes.


Erityispäivähoito
Kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto)
Hannele Kärki puh. 040 519 9785


Skuvlamánáid beaivedikšu

Ii lágas ásahuvvon skuvlamánáid beaivedikšu lágiduvvo vuorrodikšuma dárbbašeaddji (eahket-, idja- ja vahkuloahppadikšun) 1-2 luohká oahppiide juos vánhemat bargo-, studeren ded. siva dihte dárbbašit dikšuma mánáide. 1-luohká mánáide ordnejuvvo beaivedikšu skuvlla luomuid áigge. Erenomáš dikšuma dahje doarjaga dárbbašeaddji 1-2 luohká oahppiide sáhttá lágidit beaivedivššu doarjjadoaibman ovttasbarggus sosiáladoaimmahagain. (Sosiála- ja dearvvasvuohtalávdegoddi 19.12.2006 § 151) Skuvladoaibma lágida 1-2 luohkálaččaide ja maiddái sierraoahppiide eahketbeaivedoaimma skuvlla maŋŋá. Anára searvegoddi lágida skuvlamánáid riekkesdoaimma. Sámegielat bearašbeaiveruovttuin lágiduvvo skuvlamánáid eahketbeaivedoaibma, juos joavkkus lea sadji.


Gaskaboddosašbeaivedikšu

Anára gielddas lágiduvvo gieldda beaivedivššu lassin gaskaboddosaš beaivedikšu, man lea vejolaš oažžut dalle, go beaivedikšojoavkkuin leat friija báikkit.

 

 

 

 
Print icon print page
share page: